Contact

Secretariat Direcție: Administrator financiar Simona PÎNZARU
E-mail: simona.chirilus@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1096
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bld. Carol I nr. 11, cod 700506, Iaşi,
Corpul A al Universităţii, Rectorat, etajul I

Director General Administrativ: Costel PALADE
E-mail: dga@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1020

Prezentare

Direcţia General-Administrativă coordonează  întreaga  activitate administrativă a Universităţii în domeniile: gestionare, întreţinere patrimoniu, imobiliar, investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente, gestionarea căminelor şi cantinelor, etc.

Direcții, servicii și birouri în subordinea Direcţiei General-Administrative: