Coordonator

Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii
Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU

Biroul Proiecte de Dezvoltare (BPD) are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universităţii legate de dezvoltarea instituţională. În acest scop, personalul său face eforturi de a accesa fonduri din diverse surse (naţionale, europene şi internaţionale) şi participă activ la elaborarea proiectelor de finanţare iniţiate de corpul academic: cerere de finanţare, bugete, matrice cadu logic, anexe etc.

BPD urmărește atragerea surselor de finanțare cu precădere prin următoarele programe:

  • Programul Operațional Capital Uman (POCU)
  • Programul Operațional Regional (POR)
  • Programul Operațional Competitivitate (POC)
  • Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)
  • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
  • Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014-2020
  • Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE – Romanian Secondary Education Project)

 

Contact:

Adresă: Str. Lascăr Catargi, nr. 54, RO-700107, Iaşi

Telefon: 0232 20 1102, interior 2340, 2338

 

Personal:

Corina BERICA

Șef birou

E-mail: corina.bujder@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2340

 

Alina BOBU

Administrator financiar

E-mail: alina.vornicu@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2340

 

Gabriela BRASSAT

Administrator financiar

E-mail: gabriela.brassat@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2340

 

Luminiţa COMAN-PHILIPE

Administrator financiar

E-mail: luminita.philipe@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2338

 

Stanislav PERCIC

Administrator financiar

E-mail: stanislav.percic@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2338