Coordonator:

Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA

Rector

Prezentare

Serviciul Proiecte de Dezvoltare (SPD) are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor înscrise în Planul Strategic al Universității legate de dezvoltarea instituțională, sprijinirea implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă existente, precum și elaborarea de noi proiecte, inclusiv prin cofinanțarea acestora, contribuind astfel la integrarea universității într-un proces de evaluare internațională pentru creșterea reputației și vizibilității internaționale.

 Obiectivul general al SPD este de atragere a unor surse de finanțare suplimentare finanțării de bază a universității și de creștere a capacității de absorbție a fondurilor europene nerambursabile la nivelul UAIC, prin realizarea unei strategii echitabile în propunerea de noi proiecte precum și prin monitorizarea proiectelor în curs de implementare sau implementate.

 Principalele activități ale SPD sunt:

 • studierea surselor de finanțare pentru care UAIC este solicitant eligibil;
 • inițierea și dezvoltarea de proiecte pentru toate tipurile de programe specifice universității, în vederea atragerii finanțărilor nerambursabile și a fondurilor operaționale regionale și sectoriale;
 • asigurarea asistenței și consultanței pentru propunerile de colaborare în vederea obținerii unor finanțări guvernamentale și/sau externe, în colaborare cu departamentele universității;
 • asigurarea dezvoltării competențelor proprii ale UAIC în propuneri de proiecte cu finanțare internațională, prin evaluarea potențialului existent, formarea resursei umane necesare și participarea la pregătirea și implementarea proiectelor;
 • redactarea proiectelor în funcție de cerințele specifice ale instituției/organizației finanțatoare;
 • analizarea și avizarea propunerilor de proiecte în vederea supunerii spre aprobare conducerii UAIC;
 • informarea conducerii UAIC cu privire la oportunitățile de finanțare identificate și la situația proiectelor elaborate și contractate;
 • implementarea unitară și coerentă a proiectelor contractate la nivelul UAIC;
 • monitorizarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene nerambursabile aprobate în perioada de programare 2014 – 2020, prin stabilirea și utilizarea unui set de instrumente, în vederea colectării informațiilor necesare pentru generarea de raportări și/sau identificarea disfuncționalităților și propunerea de măsuri de remediere a acestora.

SPD urmărește atragerea surselor de finanțare cu precădere prin următoarele programe:

 • Programul Operațional Capital Uman (POCU)
 • Programul Operațional Regional (POR)
 • Programul Operațional Competitivitate (POC)
 • Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA)
 • Programul Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime (POPAM)
 • Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020
 • Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE – Romanian Secondary Education Project)

Personal

Corina BERICA

Șef serviciu

E-mail: corina.bujder@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2340

Detalii

Alina BOBU

Administrator financiar

E-mail: alina.vornicu@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2338

Detalii

Gabriela BRASSAT

Administrator financiar

E-mail: gabriela.brassat@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2340

Detalii

Teodora MOISA

Administrator financiar

E-mail: teodora.moisa@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2347

Detalii

Stanislav PERCIC

Administrator financiar

E-mail: stanislav.percic@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2338

Detalii

Nicoleta Diana RUSU

Administrator financiar

E-mail: nicoleta.rusu@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2338

Detalii

Iulia VLASĂ

Administrator financiar

E-mail: iulia.vlasa@uaic.ro

Telefon: 0232 20 1102, interior 2354

Detalii