Contact

Ioana Daniela  ȘTIRBU RUSU
E-mail: daniela.rusu@uaic.ro
Telefon: 0232  20 2443
Adresa: Bulevardul Carol.1, nr. 11 ,
Corp J, parter, camera 6

Program de lucru cu publicul:

  • zilnic, în intervalele orare 10.00-11.00 și 13.00-15.00

Prezentare

Activitatea de control financiar preventiv din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” se exercită prin intermediul Biroului Control Financiar Preventiv Propriu aflat în directa subordine a Rectorului Universității.

Controlul Financiar Preventiv Propriu are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și fondurile publice.

Controlul Financiar Preventiv Propriu are ca obiectiv asigurarea gestiunii financiare, în condiții de legalitate, economicitate și eficiență a fondurilor.

Controlul Financiar Preventiv Propriu se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și patrimoniul public.

Controlul Financiar Preventiv Propriu se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii.

Nu intră în sfera controlului financiar preventiv propriu analiza si certificarea situațiilor financiare și patrimoniale, precum și verificarea operațiunilor deja efectuate.

Controlul Financiar Preventiv Propriu constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punct de vedere al:

  •  controlului de legalitate – respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor
  • controlului de regularitate – îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunilor supuse controlului
  • controlului bugetar – încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament, dupa caz.

Controlul Financiar Preventiv Propriu al operațiunilor se exercită pe baza actelor și documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.