Contact

Adresă: Complex Studențesc “Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 19, 18, 17, 16, 12, 8
Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, cod 700461, Iași
Telefon: +40 232 20 1103/ +40 232 20 1770
Email: servicii.studenti@uaic.ro

Descrierea activităților

Serviciul pentru studenți, orientare în carieră și inserție profesională și alumni este o structură din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și se află în subordinea Prorectoratului pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic.

Coordonator: Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI

Prorector pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic

Oferim servicii de consiliere în carieră, psihologică, ateliere gratuite de dezvoltare personală și profesională, sprijin în pregătirea pentru angajare și posibilitatea de a participa gratuit la evenimente de carieră – târguri de joburi, de voluntariat și stagii de practică, networking cu angajatori, prezentări de companii. De asemenea, ne ocupăm de sondarea părerii studenților cu privire la serviciile universității, printr-un chestionar de satisfacție și realizăm studii privind angajabilitatea absolvenților UAIC.

Serviciul pentru Studenți și Absolvenți coordonează, de asemenea, Clubul IQ Iași, primul club al olimpicilor naționali și internaționali din România și contribuie la dezvoltarea de proiecte culturale și artistice cu și pentru studenții din UAIC, unul dintre acestea fiind Corala „Universitas”.

Diana CHIHAIA
Șef Serviciu
Telefon: +40 232 20 1770
Email: diana.chihaia@uaic.ro

Structură

Serviciul are în structura sa două birouri:

1. Biroul consiliere educațională și orientare în carieră

2. Biroul alumni și inserție pe piața muncii

Biroul consiliere educațională și orientare în carieră

Biroul consiliere educațională și orientare în carieră desfășoară activități pe două componente:

Dezvoltare profesională

Contact:

Alma ANDREI
Șef birou

Email: alma.andrei@uaic.ro, consiliere@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1102 int. 2651

 • consiliere în carieră prin evaluarea intereselor și abilităților profesionale;
 • asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție/ motivație);
 • pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;
 • identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale;
 • training-uri pentru dezvoltarea unor competențe și aptitudini care pot crește șansele inserției pe piața muncii;
 • promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă;
 • organizarea, la cerere, de selecții și recrutări pentru companii;
 • sprijin în organizarea de stagii de practică pentru studenți, în organizațiile partenere.

Dezvoltare personală

Contact:

Anca PĂDURARU
Psiholog

Email: anca.paduraru@uaic.ro
Telefon: +40 232 201576

Ștefania MANOLACHE
Psiholog

Email: stefania.milea@uaic.ro
Telefon: 40 232 201102 int. 2556

Studenții pot solicita:

A) Consiliere psihologică

B) Consiliere educațională și mentoring

A) Studenții care solicită consiliere psihologică vor fi sprijiniți de specialiștii noștri în următoarele direcții:

 • depășirea dificultăților emoționale, cognitive și de comportament;
 • oferirea de sprijin pentru o mai bună autocunoaștere;
 • dezvoltarea resurselor personale;
 • dezvoltarea abilităților de stabilire a scopurilor și obiectivelor, a abilităților de planificare a timpului și activităților, de luare a deciziilor.

B) De asemenea, biroul desfășoară activități care subscriu obiectivelor de consiliere educațională și mentoring. Prin acestea, sprijinim studenții și elevii sau alte categorii de potențiali studenți care solicită aceste tipuri de activități în următoarele direcții:

 • consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de licență;
 • consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de master;
 • identificarea de oportunități educaționale (stagii de practică, burse și schimburi de experiență etc.);
 • consiliere pentru integrarea în asociațiile studențești;
 • informare cu privire la activitățile educaționale nonformale organizate în universitate;
 • gestionarea stresului în sesiune;
 • identificarea și promovarea studenților talentați;
 • consiliere și mentoring pentru studenții cu dificultăți de învățare.

Proiecte de informare educațională

Contact:

Toma STOLERU
Responsabil proiecte de informare educațională

Email: toma.stoleru@uaic.ro
Telefon: +40 232 201102 int. 2653

 • Stabilirea deplasărilor din cadrul proiectului de informare educațională Caravana UAIC;
 • Comunicarea cu persoanele responsabile pentru organizarea deplasărilor în licee;
 • Comunicarea cu ambasadorii UAIC, în vederea deplasării la licee și susținerii de prezentări de informare;
 • Dezvoltarea și actualizarea bazei de date cu liceele vizitate în cadrul proiectului Caravana UAIC;
 • Centralizarea și raportarea periodică a datelor statistice legate de Caravana UAIC.

Biroul alumni și inserție pe piața muncii

Contact:

Șerban VORNICU
Șef Birou

Email: serban.vornicu@uaic.ro
Telefon: +40 232 201102 int. 2652

Biroul are ca obiectiv principal creșterea gradului de comunicare între mediul universitar, alumni (absolvenți) și mediul economic (angajatori), în vederea promovării ofertei educaționale, adaptării serviciilor oferite de sistemul de învățământ și corelării cererii pieței muncii cu oferta educațională universitară. Suntem deschiși tuturor profesorilor, studenților, absolvenților și reprezentanților din piața muncii, care doresc să colaboreze cu universitatea. În cadrul Biroului alumni și inserție pe piața muncii își desfășoară activitatea și Corala „UNIVERSITAS”.

Activități legate de comunitatea alumni:

 • cultivarea și dezvoltarea sistematică a comunității alumni UAIC în parteneriat cu reprezentanții facultăților din Universitate;
 • întâlniri tematice între studenți și absolvenți;
 • identificarea absolvenților de prestigiu ai UAIC și organizarea unor evenimente cu participarea acestora;
 • organizarea unor workshop-uri educaționale și de orientare în carieră, susținute de absolvenți pentru studenții actuali;
 • susținerea Clubului IQ (liceeni și studenți premianți ai olimpiadelor internaționale și ai altor competiții de prestigiu) prin proiecte de tabere tematice, mentoring, incubatoare de idei etc.
 • promovarea în campusul universitar a ofertelor de muncă din partea firmelor (mese rotunde, paneluri profesionale, etc.);
 • asistarea absolvenților în căutarea unui loc de muncă pe baza profilului lor psihologic și profesional realizat în colaborare cu celelalte unități ale serviciului;
 • intermedierea comunicării dintre profesori și alumni de pe piața muncii, în vederea organizării unor sesiuni interactive de formare pentru studenții UAIC în domeniile vizate de aceștia;
 • facilitarea organizării unor programe de mentorat cu specialiști din firme sau antreprenori pentru studenți și absolvenți;
 • colaborarea cu profesori, studenți, alumni și angajatori pentru implementarea și îmbunătățirea strategiilor de comunicare cu Universitatea prin intermediul noilor tehnologii informaționale și de comunicare.

Daniel DĂNILOAIA
Responsabil studii educaționale și de inserție profesională a absolvenților

Email: daniel.daniloaia@uaic.ro
Telefon: +40 232 201102 int. 2653

Activități legate de satisfacția studenților și inserția profesională a absolvenților UAIC:

 • dezvoltare studiului multidimensional referitor la satisfacția studenților față de serviciile oferite de Universitate și inserția pe piața muncii;
 • implicare în dezvoltarea sistematică a bazei de date cu absolvenții UAIC;
 • prelucrarea statistică și realizarea anuală a „Raportului privind inserția absolvenților UAIC pe piața muncii”;
 • elaborarea și propunerea unor noi metode de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților UAIC pe piața muncii;
 • realizarea de studii privind așteptările angajatorilor legate de absolvenții de învățământ superior;
 • realizarea de studii privind așteptările absolvenților de la angajatori;
 • analiza literaturii de specialitate din țară și din străinătate în domeniul angajabilității absolvenților din învățământului superior;
 • analize de diagnoză si prognoză a cererii de oferte de studii.

Claudiu DOGARU
Responsabil organizare de evenimente
Email: claudiu.dogaru@uaic.ro
Telefon: +40 232 201102 int. 2652

 • Propune și organizează evenimente destinate studenților UAIC, cu implicarea partenerilor universității și/ sau a membrilor Comunității Alumni UAIC (workshop-uri, traininguri, conferințe, evenimente de networking etc.);
 • Promovează în rândul studenților UAIC oportunitatea realizării Ceremoniilor de absolvire prin intermediul Biroului Alumni și inserție pe piața muncii;
 • Organizează și este responsabil de buna desfășurare a Ceremoniilor de absolvire organizate la nivelul UAIC;
 • Se implică și în organizarea evenimentelor educaționale și cultural-artistice inițiate în cadrul serviciului, în scopul promovării imaginii UAIC.

Activități culturale și artistice pentru elevi, studenți și alumni:

Corala „UNIVERSITAS”

Coordonator: Gabriela ENĂȘESCU

Dirijor: Lector univ. dr. pr. Ionuț – Gabriel NĂSTASĂ

Email: enasescu@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1579

Corala „UNIVERSITAS” este o formație muzicală mixtă cu o componență elastică, în funcție eveniment sau de natura repertoriului abordat. Participă la concerte atât în calitate de organizator, cât și ca partener, numărul productiilor muzicale susținute până în prezent fiind aproape 100. De asemenea, este prezentă la manifestările organizate de Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar, Dies Academici, decernări ale titlului de Doctor Honoris Causa, congrese, conferințe, simpozioane, întâlniri ale studenților Erasmus etc.).

Corala „UNIVERSITAS” a fost înființată pe 27 martie 2015, concretizând astfel o serie de inițiative la nivelul Universității, care au constat în implicarea studenților UAIC în activități cultural-artistice.

Secretariatul prorectoratului pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic

Persoană de contact: Dr. Noemi BOMHER
Email
: servicii.studenti@uaic.ro
Telefon: +40 232 201 103

 • Primirea cererilor pentru organizarea și/sau promovarea unor evenimente în spațiile UAIC sau campusul studențesc;
 • Consiliere pentru studenții care au întâmpinat dificultăți în rezolvarea problemelor la nivel de facultate sau în interacțiunea cu departamentele Universității.

Documentele Serviciului

Inserție, satisfacția studenților și parteneriate – Anul 2018

Raport de activitate – Anul 2017

Raport de activitate – Anul 2016

Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului pentru Studenți și Absolvenți

Raport de cercetare – Așteptările angajatorilor din zona N-E privind competențele absolvenților UAIC și colaborarea cu mediul universitar (2014)

Raport de cercetare – Absolvenții Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și piața muncii. Studiu privind așteptările angajatorilor de la viitorii angajați și ale absolvenților de la viitorii angajatori