Contact

Adresă: Complex Studențesc “Titu Maiorescu”, Cămin C5, parter, cam. 19, 18, 17, 16, 12, 8
Str. Titu Maiorescu, nr. 7-9, cod 700461, Iași
Telefon: +40 232 20 1103/ +40 232 20 1770
Email: servicii.studenti@uaic.ro

Descrierea activităților

Serviciul pentru studenți, orientare în carieră și inserție profesională și alumni este o structură din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și se află în subordinea Prorectoratului pentru relația cu studenții, alumni și mediul economic.

Oferim servicii de consiliere în carieră, psihologică, ateliere gratuite de dezvoltare personală și profesională, sprijin în pregătirea pentru angajare și posibilitatea de a participa gratuit la evenimente de carieră – târguri de joburi, de voluntariat și stagii de practică, networking cu angajatori, prezentări de companii. De asemenea, ne ocupăm de sondarea părerii studenților cu privire la serviciile universității, printr-un chestionar de satisfacție și realizăm studii privind angajabilitatea absolvenților UAIC. Organizăm și oferim sprijin tuturor studenților, pentru organizarea Ceremoniilor de absolvire.

Serviciul pentru Studenți și Absolvenți contribuie, de asemenea, la dezvoltarea de proiecte culturale și artistice cu și pentru studenții din UAIC, unul dintre acestea fiind Corala „Universitas”.

Diana CHIHAIA
Șef Serviciu
Telefon: +40 232 20 1770
Email: diana.chihaia@uaic.ro

Structură

Serviciul are în structura sa specialiști care vă pot sprijini în:

Dezvoltare profesională

 • consiliere în carieră prin evaluarea intereselor și abilităților profesionale;
 • asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă (CV, scrisoare de intenție/ motivație);
 • pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;
 • identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale;
 • training-uri pentru dezvoltarea unor competențe și aptitudini care pot crește șansele inserției pe piața muncii;
 • promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă;
 • organizarea, la cerere, de selecții și recrutări pentru companii;
 • sprijin în organizarea de stagii de practică pentru studenți, în organizațiile partenere.

Alma ANDREI
Consilier în carieră

Email: alma.andrei@uaic.ro sau consiliere@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1102 int. 2652

Dezvoltare personală

Studenții pot solicita:

A) Consiliere psihologică

Studenții care solicită consiliere psihologică vor fi sprijiniți de specialiștii noștri în următoarele direcții:

 • depășirea dificultăților emoționale, cognitive și de comportament;
 • oferirea de sprijin pentru o mai bună autocunoaștere;
 • dezvoltarea resurselor personale;
 • dezvoltarea abilităților de stabilire a scopurilor și obiectivelor, a abilităților de planificare a timpului și activităților, de luare a deciziilor.

B) Consiliere educațională și mentoring

Prin de consiliere educațională și mentoring, sprijinim studenții și elevii sau alte categorii de potențiali studenți care solicită aceste tipuri de activități în următoarele direcții:

 • consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de licență;
 • consiliere și asistență pentru alegerea studiilor de master;
 • identificarea de oportunități educaționale (stagii de practică, burse și schimburi de experiență etc.);
 • consiliere pentru integrarea în asociațiile studențești;
 • informare cu privire la activitățile educaționale nonformale organizate în universitate;
 • gestionarea stresului în sesiune;
 • identificarea și promovarea studenților talentați;
 • consiliere și mentoring pentru studenții cu dificultăți de învățare.

Carmen Gabriela LIȘMAN
Psiholog

Email: carmen.lisman@uaic.ro
Telefon: +40 232 201102 int. 2556

Ștefania MANOLACHE 
Psiholog

Email: stefania.milea@uaic.ro
Telefon: 40 232 201102 int. 1576

Alumni și inserție pe piața muncii

Activitățile legate de Alumni și inserție pe piața muncii au ca obiectiv principal creșterea gradului de comunicare între mediul universitar, alumni (absolvenți) și mediul economic (angajatori), în vederea promovării ofertei educaționale, adaptării serviciilor oferite de sistemul de învățământ și corelării cererii pieței muncii cu oferta educațională universitară. Suntem deschiși tuturor profesorilor, studenților, absolvenților și reprezentanților din piața muncii, care doresc să colaboreze cu universitatea. Oferim sprijin tuturor studenților de la UAIC, pentru organizarea Ceremoniilor de absolvire. În același context își desfășoară activitatea și Corala „UNIVERSITAS”

Activități legate de comunitatea alumni:

 • dezvoltarea comunității alumni UAIC, în parteneriat cu reprezentanții facultăților;
 • identificarea absolvenților de prestigiu ai UAIC și organizarea unor evenimente și/sau întâlniri tematice, cu prezența acestora;
 • promovarea în rândul studențior și/sau în campusul universitar a ofertelor de muncă din partea firmelor;
 • asistarea studenților/ absolvenților în căutarea unui loc de muncă, pe baza profilului lor psihologic și profesional, realizat în colaborare cu celelalte unități ale serviciului;
 • intermedierea comunicării dintre profesori și alumni de pe piața muncii, în vederea organizării unor sesiuni interactive de formare pentru studenții UAIC, a unor mese rotunde și/sau paneluri profesionale, în domeniile vizate de aceștia;
 • facilitarea organizării unor programe de mentorat pentru studenți și absolvenți, cu implicarea specialiștilor din firme sau a antreprenorilor;

Activități privind satisfacția studenților UAIC și angajabilitatea absolvenților UAIC:

 • dezvoltarea studiului multidimensional referitor la satisfacția studenților față de serviciile oferite de Universitate și inserția pe piața muncii a absolvenților;
 • implicare în dezvoltarea sistematică a bazei de date cu absolvenții UAIC;
 • prelucrarea statistică și realizarea anuală a „Raportului privind inserția absolvenților UAIC pe piața muncii”;
 • elaborarea și propunerea unor noi metode de monitorizare și evaluare a inserției absolvenților UAIC pe piața muncii;
 • realizarea de studii privind așteptările angajatorilor legate de absolvenții de învățământ superior;
 • realizarea de studii privind așteptările absolvenților de la angajatori.

Oferim angajaților din Universitate, la cerere, date statistice și rapoarte, în urma realizării „Studiului privind satisfacția studenților UAIC” și a „Studiului privind inserția absolvenților UAIC pe piața muncii”.

DORESC SĂ SOLICIT DATE STATISTICE

Activități culturale și artistice pentru elevi, studenți și alumni

Corala „UNIVERSITAS”

Coordonator: Gabriela ENĂȘESCU

Dirijor: Lector univ. dr. pr. Ionuț – Gabriel NASTASĂ

Emailenasescu@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1579

Corala „UNIVERSITAS” este o formație muzicală mixtă cu o componență elastică, în funcție eveniment sau de natura repertoriului abordat. Participă la concerte atât în calitate de organizator, cât și ca partener, până în prezent depășind 100 de producții muzicale susținute. De asemenea, este prezentă la manifestările organizate de Universitatea „ Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar, Dies Academici, decernări ale titlului de Doctor Honoris Causa, congrese, conferințe, simpozioane, întâlniri ale studenților Erasmus etc.).

Corala „UNIVERSITAS” a fost înființată pe 27 martie 2015, concretizând astfel o serie de inițiative la nivelul Universității, care au constat în implicarea studenților UAIC în activități cultural-artistice.

Activitățile Coralei „UNIVERSITAS”

Comunicare

Contact: Mădălina COCEA

Email: madalina.cocea@uaic.ro
Telefon: +40 232 20 1102 int. 2651

 • promovează activitățile și proiectele Serviciului pentru Studenți și Absolvenți
 • promovează inițiativele de consiliere educațională în licee
 • gestionează proiecte și inițiative din domeniul comunicării științei
 • redactează articole despre proiecte și rezultate în cercetare ale Universității

Secretariatul Prorectoratului pentru activități studențești și parteneriate cu mediul economic/ Secretariatul Serviciului pentru Studenți și Absolvenți

Persoană de contact: Noemi BOMHER
Email
: noemi.bomher@uaic.ro
Telefon: +40 232 201 103

 • asigură suportul administrativ și organizatoric pentru desfășurarea activităților specifice SSA și ale secretariatului prorectoratului de resort
 • centralizează cererile pentru organizarea și/sau promovarea unor evenimente în spațiile UAIC sau campusul studențesc (înaintate de studenți, companii/organizații publice și private), asigurându-se că acestea primesc răspuns în cel mai scurt timp
 • asigură îndrumarea studenților/ petenților în relația cu serviciile din UAIC, desfășurând activități specifice relației cu publicul
 • menține contactul cu organizațiile studențești din UAIC și participă la întâlnirile periodice menite să asigure fluxul informațional spre și dinspre UAIC
Participă la activitățile noastre
Abonează-te la newsletter