Contact

Arhivist: Elena VASILACHE
E-mail: arhiva@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1000 interior 2384; 0232 20 1102 interior 2384
Adresa: B-dul Carol I, nr. 11, cod poștal 700506

 Prezentare

Arhiva Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cuprinde documente aparținând tuturor facultăților, departamentelor și compartimentelor instituției, constituite în perioada 1956-2012. Structurată în două mari depozite (unul în corpul A si celălalt în corpul R) arhiva generală pune la dispoziția cadrelor didactice, studenților, doctoranzilor documente pentru cercetare, dar răspunde și solicitărilor venite din partea altor categorii de beneficiari.

Arhiva este  subordonată Secretariatului General al Universităţii.

Atribuţii:

  • Organizarea depozitelor de arhivă, inventarierea documentelor;
  • Elaborarea şi actualizarea Nomenclatorului de arhivă;
  • Selecţionarea şi casarea documentelor;
  • Verificarea documentelor necesare pentru întocmirea diverselor adeverinţe solicitate.