Contact

Secretar Șef Universitate: Mariana PETCU
E-mail: secretar.sef.universitate@uaic.ro
Telefon:0232 20 1010
Fax: 0232.201201
Adresa:  B-dul Carol I, nr. 11, cod postal 700506, Iaşi;
Corpul A al Universităţii, Rectorat, etajul I

Prezentare

Principalele obiective şi atribuţii

  • Asigură atingerea obiectivelor specifice Secretariatului General al Universităţii, ce derivă din obiectivele generale ale Universităţii, prin gestionarea resurselor de care dispune în acest scop;
  • Asigură punerea în aplicare a deciziilor strategice ale Senatului, Consiliului de Administraţie în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  • Coordonează activitatea de secretariat de la nivelul universităţii şi a facultăţilor;
  • Secretariatul General al Universităţii are ca atribuţii principale următoarele: întocmirea regulamentelor, metodologiilor, statisticilor pentru studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, organizarea examenelor de admitere şi finalizare a studiilor (licenţă, masterat şi doctorat), întocmirea şi eliberarea actelor de studii, activităţi de perfecţionare preuniversitară, activităţi de registratură şi arhivă.