Contact

Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat
Telefon: 0232 20 1023
E-mail: doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

 

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat: Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU

E-mail: nelu@uaic.ro

Telefon: +40232201038

 

A fost lansat procesul de selecție pentru beneficiarii de burse doctorale și postdoctorale în cadrul proiectului „POCU380/6/13/123623 – Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii”. Informații suplimentare pot fi obținute consultând următoarele documente:

Lista candidaților eligibili – burse doctorale

Lista candidaților eligibili – burse postdoctorale

Rezultate finale:

ANUNȚ: Perioada de semnare a contractelor: 22-23 octombrie 2019, interval orar: 10.00-15.00, Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat (Corp A, etajul 2). Informații suplimentare referitoare la procesul de contractare vor fi trimise prin e-mail candidaților admiși în grupul țintă și vor fi afișate pe pagina web a proiectului.

Programe postdoctorale de cercetare avansată

Conferința Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria (CSDCU-MIF2020), Ediția a III-a

Conferința Națională a Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria, Ediția I

Organizarea studiilor universitare de doctorat

Școli doctorale

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020 – 2021

Susținerea publică a tezelor de doctorat

Reglementări și formulare

Procedura de recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate

Procedura de recunoaștere a calității de conducator de doctorat obținută în instituții de învățământ acreditate din străinătate

Proiecte pentru şcolile doctorale

Abilitare

Conducătorii de doctorat din IOSUD

Raport de autoevaluare IOSUD 2012-2016

Situația numărului de doctoranzi din perioada 2012-2017

_MG_9965