Contact

Compartimentul Studii Universitare de Doctorat
Telefon: 0232 20 1023
E-mail: doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat: Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ
E-mail: nicolas@uaic.ro
Telefon: 0232 201038

Burse postdoctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”

Burse doctorale în cadrul proiectului „Suport educațional și formativ pentru doctoranzi și tineri cercetători în pregătirea inserției în piața muncii”- sesiunea a II-a

Smart Scientific Market („Bazarul Științific”)

Organizarea studiilor universitare de doctorat

Școli doctorale

Admiterea la studii universitare de doctorat

Strategia de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din Universitatea „Alexndru Ioan Cuza” din Iași

Burse doctorale MEN

Burse doctorale din veniturile proprii ale UAIC

Susținerea publică a tezelor de doctorat

Reglementări și formulare

Procedura de recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor obținute în instituții de învățământ acreditate din străinătate

Procedura de recunoaștere a calității de conducator de doctorat obținută în instituții de învățământ acreditate din străinătate

Proiecte pentru şcolile doctorale

Abilitare

Conducătorii de doctorat din IOSUD

Raport de autoevaluare IOSUD 2012-2016

Situația numărului de doctoranzi din perioada 2012-2017

Conferința Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria (CSDCU-MIF2020), Ediția a III-a

Conferința Națională a Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria, Ediția I

Competiția 3MT – THREE MINUTE THESIS la UAIC

Programe postdoctorale de cercetare avansată

Burse doctorale și postdoctorale în cadrul proiectului „Doctoranzi și cercetători postdoctorat pregătiți pentru piața muncii ”, POCU380/6/13/123623

_MG_9965