Contact

Biroul pentru Studiile Universitare de Doctorat
Telefon: 0232 20 1023
E-mail:doctorat@uaic.ro
Fax: 0232 20 1201
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 11, 700506 Iaşi
Corp A , Rectorat, etaj II

Programe postdoctorale de cercetare avansată

Conferința Națională a Școlilor Doctorale din Consorțiul Universitaria, Ediția I

Organizarea studiilor universitare de doctorat

Școli doctorale

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2019 – 2020

Susținerea publică a tezelor de doctorat

Reglementări și formulare

Proiecte pentru şcolile doctorale

Abilitare

Conducătorii de doctorat din IOSUD

Raport de autoevaluare IOSUD 2012-2016

Situația numărului de doctoranzi din perioada 2012-2017

_MG_9965