Proiectul EC2U – European Campus of City Universities

„European Campus of City-Universities” – EC2U – este proiectul prin care UAIC va inova în educaţie şi cercetare alături de alte șase universități membre ale Grupului Coimbra: Universitățile din Jena (Germania), Pavia (Italia), Poitiers (Franța, coordonator de proiect), Salamanca (Spania), Turku (Finlanda) şi Coimbra (Portugalia).

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va coordona activităţi de inovare în educaţie prin crearea, în colaborare cu universitățile partenere, a unui nou program de master interdisciplinar – Lifelong well-being and Healthy Ageing –  şi a unui Institut Virtual de Cercetare în domeniul celui de-al treilea obiectiv al Agendei 2030 a Naţiunilor Unite:  Good Health and Well-Being.

Alte activități care vor fi realizate în cadrul proiectului includ participarea la crearea a încă două institute virtuale de cercetare – în domeniile calităţii educaţiei şi a dezvoltării sustenabile a oraşelor, comunicarea rezultatelor științifice către comunitate, organizarea de conferințe, școli de vară, evenimente culturale și sportive comune, crearea unei platforme virtuale comune, precum și activități care reunesc studenți, comunități, reprezentanți ai mediului economic, autorități locale și naționale din cele șapte orașe implicate.

Proiectul este rezultatul eforturilor comune începute în 2017, care au dus la înființarea Alianței EC2U, formată din universități angajate atât în comunitatea academică internațională, cât și în comunități locale din Nordul, Sudul, Estul și Vestul Uniunii Europene. Alianța reprezintă, astfel, o comunitate de 180 000 de studenți, profesori și cercetători, în comunități locale de peste 1 600 000 de cetățeni.

Alianța EC2U va crea un campus universitar de dimensiune europeană, ilustrând valorile europene și contribuind la formarea unui ecosistem inteligent al învățământului superior printr-un model nou de educație de calitate într-o societate civică incluzivă. Acest model se bazează pe dubla strategie de integrare pe verticală și orizontală, producând sinergii din educație, cercetare și inovare, educație formală, non-formală și informală, cât și din implicarea comunităților academice, municipalităților, autorităților de reglementare a învățământului superior, entităților socio-economice și cetățenilor.

Acest consorțiu multi-cultural și plurilingv își propune dezvoltarea unui spațiu academic inovator care să permită schimburi intense între cele șase universități și între orașele acestora, contribuind la realizarea unei Europe mai unite și mai puternice.

Raport sintetic cofinanțare

Site-ul oficial EC2U
GLADE Virtual institute
Alte oportunități