Rectorul este preşedintele Consiliului de administraţie şi reprezintă legal Universitatea în relaţiile cu terţii; asigură conducerea executivă a Universităţii, fiind ordonatorul de credite.

Prof. univ. dr. Liviu-George MAHA – Rector

Prorectorii Universităţii sunt numiţi de către Rector pe baza consultării Senatului.

  • Conf. univ. dr. Ionuț NISTOR – Prorector pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal;
  • Prof. univ. dr. Romeo Iulian OLARIU – Prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe;
  • Prof. univ. dr. Ioana Maria COSTEA – Prorector pentru legislație, finanțare, strategie și dezvoltare instituțională;
  • Prof. univ. dr. Nicoleta Laura POPA – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;
  • Prof. univ. dr. Adrian IFTENE – Prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții, mediul economico-social și comunitatea Alumni;
  • Prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi ȘOITU – Prorector pentru resurse umane, managementul calității și activități culturale;
  • Conf. univ. dr. Lilian NIACȘU – Prorector pentru stațiuni didactice și de cercetare, filiale și extensii universitare, învățământ preuniversitar.

Contact: rectorat@uaic.ro

Agenda Rectorului