Rectorul este preşedintele Consiliului de administraţie şi reprezintă legal Universitatea în relaţiile cu terţii; asigură conducerea executivă a Universităţii, fiind ordonatorul de credite.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER  –  Rector

Prorectorii Universităţii sunt numiţi de către Rector pe baza consultării Senatului.

  • Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU– Prorector pentru managementul resurselor umane și evaluarea activității
  • Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU– Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoștințe
  • Prof. univ. dr. Daniela COJOCARU – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare
  • Conf. univ. dr. Florin BRÎNZĂ– Prorector pentru studii doctorale, digitalizare, Filialele și Extensiunile UAIC
  • Conf. univ. dr. Constantin-Iulian DAMIAN – Prorector pentru programe de licenţă, masterat şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
  • Lect. univ. dr. Sorin MOCANU – Prorector pentru managementul calității, strategie și dezvoltare instituțională

Contact: rectorat@uaic.ro