Rectorul este preşedintele Consiliului de administraţie şi reprezintă legal Universitatea în relaţiile cu terţii; asigură conducerea executivă a Universităţii, fiind ordonatorul de credite.

Prof. univ. dr. Tudorel TOADER  –  Rector

Prorectorii Universităţii sunt numiţi de către Rector pe baza consultării Senatului.

Prof. univ. dr. Cătălin TĂNASE – Prorector pentru programe de masterat şi studii doctorale;

Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU – Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe;

Prof. univ. dr. Corneliu IAȚU – Prorector pentru strategie, dezvoltare instituţională şi managementul calităţii;

Prof. univ. dr. Henri LUCHIAN – Prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare;

Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI – Prorector pentru activităţi studenţeşti şi parteneriate cu mediul economic şi sectorul public.

Prof. univ. dr. Lucia CIFOR – Prorector pentru programe de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

 

Contact: rectorat@uaic.ro