Contact

Telefon: +0232 20 1024
Fax: +0232 20 1382
Adresă: Bulevardul Carol I nr.11, Rectorat,
Corpul A, Iaşi – 700506
E-mail: eradu@uaic.ro

Coordonator

Prorector pentru programe de cercetare ştiinţifică şi transfer de cunoştinţe
Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU
Program de audiențe
Săptămâna pară (a doua și a patra săptămână a lunii), Marți,  în intervalul orar 11:00 – 12:00.
ionelm@uaic.ro
Telefon: (+40) 232 20 1014 ;  (+40) 232 20 1343

Staff

Şef serviciu

Elena FELICE
eradu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1024; +40 745 311 844
Fax: 0232 20 1382

 • Organizare, coordonare și control a activităților din departament
 • Întocmirea proces verbal BECA – sectiunea cercetare
 • Rapoarte, statistici solicitate de MEN si MCI, conducerea UAIC, alte entități
 • Centre de cercetare (evidența, recunoaștere, altele după caz)
 • Programe de cercetare: COST, ROSA, H2020, cooperări internaționale
 • POC -AXA PRIORITARĂ 1: CDI ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR – cu implicarea intregului personal DCMP

Elena CONSTANTIN
elena.constantin@uaic.ro
Telefon/ Fax: 0232 20 1382

 • PN III, Programul IV- Cercetare fundamentală și de frontieră
 • Contracte de cercetare/prestări servicii

Diana Manuela LINA
diana.lina@uaic.ro
Telefon: 0232 201102, interior 2560

 • programul european Horizon 2020
 • PN III, Cooperare europeană și internațională, Subprogram 3.2. Orizont 2020

Cristina ȚOPA
cristina.topa@uaic.ro
Telefon/ Fax: 0232 20 1382

 • PN II, Programul 4. Parteneriate în domeniile prioritare
 • Programme prin ROSA – Agenția Spațială Română
 • PN III, Programul 2, subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare
 • Probleme privind resursele umane implicate în activitățile de cercetare
 • granturi interne

Elida ROSENHECH
elida.rosenhech@uaic.ro
Telefon: 0232 201102, interior 2560

 • Activități de administrare a rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
 • Registrul Național al Infrastructurilor ERRIS/EERTIS/ROADMAP
 • Documentație pentru Protecția Drepturi de Proprietate Intelectuală