Coordonator

Prorector pentru cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer de cunoștințe
Prof. univ. dr. habil. Romeo Iulian OLARIU

Contact:
 oromeo@uaic.ro
Telefon: (+40) 232 20 1014
(int: 1014)

Contact

Telefon: +0232 20 1024 (int. 1024)
                  +0232 20 1382
Adresă: Bulevardul Carol I nr.11, Rectorat, Corpul A,
Iaşi – 700506
E-mail: eradu@uaic.ro

Staff

Şef serviciu

Elena FELICE
eradu@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1024; +40 745 311 844
Fax: 0232 20 1382

 • Organizare, coordonare și control a activităților din departament
 • Întocmirea proces verbal BECA – sectiunea cercetare
 • Rapoarte, statistici solicitate de MEN si MCI, conducerea UAIC, alte entități
 • Centre de cercetare (evidența, recunoaștere, altele după caz)
 • Servicii suport și informare pentru:
  • Programe de cercetare: COST, ROSA, Horizon EUROPE, cooperări internaționale
  • Alte programe de cercetare – cu implicarea intregului personal SMACS
  • Registrul Național al Infrastructurilor EERTIS/ROADMAP

Elena CONSTANTIN
elena.constantin@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1382 (int. 1382)

 • Servicii suport și informare pentru Programul național PNCDI IV
 • Servicii suport și informare pentru Contracte de cercetare/prestări servicii

Diana Manuela LINA
diana.lina@uaic.ro
Telefon: 0232 201102, interior 2560

 • Servicii suport și informare pentru Programul european Horizon EUROPE
 • Servicii suport și informare pentru Programul național PNCDI IV

Cristina ȚOPA
cristina.topa@uaic.ro
Telefon: 0232 20 1382 (int. 1382)

 • Servicii suport și informare pentru Programul național PNCDI IV
 • Servicii suport și informare pentru soluționarea problemelor privind resursele umane implicate în activitățile de cercetare
 • Servicii suport și informare pentru Granturi interne UAIC

Elida ROSENHECH
elida.rosenhech@uaic.ro
Telefon: 0232 201102, interior 2560

 • Servicii suport și informare pentru Protecția Drepturilor de Proprietate Intelectuală (IPR)
 • Servicii suport și informare pentru administrarea rezultatelor activităţilor de cercetare-dezvoltare
 • Servicii suport și informare pentru Instrumentul de stimulare a cercetării științifice (UAIC)
 • Servicii suport pentru administrarea paginii web- secțiunea Cercetare