Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 11, RO-700506 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1052; 20 1053
Fax: 0232 20 1152
E-mail: letters@uaic.ro
Website: https://litere.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Alexandru Arnold Francisc GAFTON
Prodecan: Conf. univ. dr. Ileana Oana MACARI
Prodecan: Lector univ. dr. Corina Gabriela BĂDELIȚĂ
Prodecan: Lector univ. dr. Alin Titi CĂLIN

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Departamente

Departamentul de Românistică, Jurnalism și Ştiinţe ale Comunicării şi Literatură comparată

 Director interimar: Lect.univ.dr. Ilie MOISUC

Departamentul de Limbi şi Literaturi Străine

Director: Conf. univ. dr. Claudia TĂRNĂUCEANU

Specializări

 • de licenţă (6 semestre):
  • Limbă şi literatură
   • Filologie clasică (Limba latină – Limba greacă veche) (IF)
   • Limba şi literatura română – Literatură universală şi comparată (IF)
   • Limba şi literatura română – Limba și literatura latină (IF)
   • Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/rusă/ italiană/ spaniolă) (IF)
   • Literatură universală şi comparată –  Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană/rusă/ italiană/ spaniolă) (IF)
   • Literatură universală şi comparată – Limba şi literatura română (IF)
   • Limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Limbă şi literatură română (IF)
   • Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă)  – Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) (IF)
   • Limbă şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Limba și literatura latină (IF)
   • Limbă şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) – Literatură universală şi comparată (IF)
   • Limba şi literatura română – Limba şi literatura modernă (engleză/ franceză/ germană/ rusă/ italiană/ spaniolă) (la Focșani) (IF)
  • Studii culturale
   • Studii americane (în limba engleză) (IF)
  • Limbi moderne aplicate
   • Traducere şi interpretare (engleză; franceză; germană) (IF)
  • Știinţe ale comunicării
   • Jurnalism (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Filologie
   • Literatura română şi hermeneutică literară (IF)
   • Lingvistică generală şi românească (IF)
   • Studii francofone (în limba franceză) (IF)
   • Cultura germană în context european (în limba germană) (IF)
   • Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba română, italiană/ spaniolă/ rusă) (IF)
   • Literatură universală şi comparată (IF)
   • Traducere şi terminologie (în limba română, engleză, franceză) (IF)
   • Studii americane (în limba engleză) (IF)
   • Lingvistică franceză aplicată (în limba franceză) (IF)
   • Lingvistică aplicată – Limba engleză ca limbă străină (în limba engleză) (IF)
   • Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral (la Botoșani) (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Filologie

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Celebră pentru școlile sale de lingvistică și specialiștii în limbi clasice și slave, Facultatea de Litere a fost înființată în anul 1860, odată cu fondarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Printre marii profesori ai Facultății de Litere s-au numărat: V.A. Urechia, Alexandru I. Philippide, Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, Traian Bratu, Charles Drouhet, Iorgu Iordan, Constantin Balmuș, Octav Botez, George Călinescu, Dan Simonescu, Șerban Cioculescu, Petru Caraman, Jean Livescu, Alexandru Dima, N.I. Popa, Gheorghe Ivănescu, Șt. Cuciureanu, Ariton Vraciu.

Profesorii de azi ai facultății continuă această școală de tradiție, fiind autorii unor volume distinse cu premiile Academiei Române sau Uniunii Scriitorilor. La toate disciplinele există conducători de doctorate, unii colaborând, pentru îndrumarea tezelor în cotutelă, cu specialiști de la universități din străinătate.

La Facultatea de Litere este în desfășurare un proiect de cercetare unic în România – reproducerea, comparată și critică, a Bibliei de la 1688, realizat de specialiști din Iași, București, Freiburg și Academia Română. „Monumenta Linguae Dacoromanorum” își propune prezentarea concomitentă a reproducerii în facsimil a textului original, însoțită de transcrierea acestuia, alte versiuni în limba română și realizarea unei versiuni moderne.

Una dintre preocupările constante ale facultății este facilitarea contactului dintre studenți și specialiști eminenți din întreaga lume în domeniile pe care le studiază. Numai în ultimii cinci ani, studenții de la Litere au avut ocazia să cunoască și să interacționeze cu somități din domeniul filologic precum David Crystal, Michael Metzeltin, Norman Manea și David Lodge.

Facultatea dispune de patru amfiteatre și șapte săli dotate cu sistem de videoproiecție, o sală dotată cu sistem de videoconferință, un laborator multimedia și un laborator fonetic cu tablă inteligentă.


Departamentul de Jurnalism și Științe ale Comunicării din cadrul Facultății de Litere oferă studenților facilități de practică care îi pregătesc pentru o adevărată viață  „de redacție”: săptămânalul  „Opinia Studențească”, agenția de știri online  „CuzaNet” – pentru practica în presa scrisă. Studenții jurnaliști ieșeni sunt premiați la numeroase concursuri profesioniste de presă, în care intră în competiție cu veteranii meseriei.

Prin structura și programele sale, Facultatea de Litere asigură formarea cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar și universitar, a cercetătorilor în domeniul filologic, precum și a specialiștilor în domeniile științelor comunicării, traducerii și interpretariatului.

Biblioteca Facultăţii de Litere are un fond de peste 150 000 de volume şi de peste 10.000 de periodice, dispune de 70 de locuri în trei săli de lectură şi este informatizată din anul 1997.

Biblioteca de Litere se află în Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232 20 1663.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Litere