Viziunea Universităţii, ca instituţie academică cuprinzătoare a aspiraţiilor de căutare a Adevărului, cultivare a Frumosului şi răspândire a Binelui, constituie orizontul ideatic şi axiologic al misiunii şi funcţiilor sale.

Viziunea Universităţii constă în:

 • însuşirea şi sporirea cunoaşterii universale în ştiinţe, arte liberale şi cultură;
 • transmiterea patrimoniului cunoaşterii generaţiilor viitoare;
 • cultivarea minţii în spiritului gândirii independente, al respectului pentru excelenţa umană şi al înzestrării capacităţii de a profesa un rol în societate;
 • tezaurizarea şi afirmarea creaţiilor culturale perene.

Misiunea Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este:

 • să contribuie la dezvoltarea şi răspândirea cunoaşterii;
 • să educe pentru exercitarea de profesii şi funcţii, în spiritul Adevărului şi Binelui;
 • să păstreze şi să extindă expresiile creaţiei ştiinţifice şi culturale;
 • să promoveze ideile societăţii libere în scopul dezvoltării.

Principiile Universităţii

 • Autonomia universitară este garantată de Constituţia României şi se referă la ideile, acţiunile, competenţele decizionale şi spaţiul comunităţii academice. Pe baza acestui principiu, Universitatea îşi stabileşte: misiunea, strategia, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, politica de recrutare, evaluare şi promovare a resurselor umane, politica de colaborare cu instituţii similare din ţară, managementul resurselor financiare şi administrarea bunurilor materiale. Potrivit aceluiaşi principiu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi promovează relaţii de colaborare în domeniul educaţiei şi cercetării cu instituţii similare din străinătate.
 • Libertatea academică înseamnă libertatea predării, cercetării şi învăţării. Libertatea academică este garantată prin lege şi priveşte următoarele aspecte: alegerea temelor şi metodelor de studiu şi de cercetare, interpretarea, publicarea şi transferul rezultatelor cercetării, exprimarea liberă a opiniilor, în condiţiile respectării eticii universitare, participarea la activităţile de educaţie şi de cercetare, la organizarea şi coordonarea acestora, alegerea liberă a cursurilor şi specializărilor de către studenţi.
 • Accesul liber şi egal se referă la relaţia persoanelor cu activităţile şi bunurile Universităţii. Toate persoanele care îndeplinesc criteriile şi standardele stabilite de Universitate au acces la programele de studii, programele de cercetare, acţiunile culturale, resursele financiare, resursele materiale şi serviciile suport (auxiliare), fără nici o discriminare de sex, vârstă, rasă, etnie, religie sau opţiune politică.
 • Răspunderea publică obligă Universitatea să respecte legislaţia în vigoare şi politicile naţionale şi europene în domeniul cercetării şi educaţiei, să aplice reglementările privind asigurarea şi evaluarea calităţii, să asigure transparenţa deciziilor şi activităţilor sale, să asigure un management eficient în utilizarea resurselor, să respecte libertatea academică a personalului didactic, didactic-auxiliar şi de cercetare, precum şi drepturile şi libertăţile studenţilor.