Prin intermediul asociaţiilor şi ligilor, studenţii care au ceva în comun se cunosc şi realizează împreună, pe bază de voluntariat, activităţi variate, de la proiecte, traininguri, târguri până la şcoli de vară, festivaluri sau, în vremuri mai grele, negocieri cu înalţi demnitari şi miniştri sau chiar greve.

La Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se cunosc peste 20 de astfel de asociaţii, dar în fiecare an se înfiinţează altele noi. Unele dintre ele se adresează doar studenţilor unei anumite facultăţi, altele sunt deschise oricăror studenţi sau chiar oricăror tineri, fără restricţii de studii.

De ce să faci parte dintr-o asociaţie studenţească?

  • îţi dă ocazia să faci ceva util şi plăcut cu timpul liber şi să fii ceva mai mult decât tipicul student care merge la cursuri, seminarii şi laboratoare;
  • activitatea în cadrul unei asociaţii nu urmează un program fix, ca o slujbă sau un stagiu, ci unul flexibil, dar destul de variat încât să nu te plictiseşti niciodată;
  • este o sursă foarte bună pentru a câştiga acea „experienţă” atât de căutată de angajatori chiar şi când vine vorba de proaspăt absolvenţi;
  • poţi dobândi sau perfecţiona abilităţi foarte folositoare nu doar pe piaţa muncii, dar şi în viaţa socială: de lucru în echipă, de comunicare şi de prezentare, de organizare a evenimentelor, de vorbit în public etc;
  • cunoşti persoane care îţi pot înfumuseţa viaţa prin diversitatea lor;
  • prin intermediul unui proiect al asociaţiei poţi pleca în străinătate prin schimburi de tineri, la şcoli de vară, conferinţe etc;
  • de multe ori, printre foştii membri cu care se păstrează legătura, se găsesc şi manageri sau directori ai unor firme de profil, pe care ai ocazia să-i impresionezi prin calităţile tale şi în faţa cărora te poţi prezenta după absolvire cu un CV pentru angajare;

 

Asociaţii în care activează studenţi ai Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”

 AIESEC

Organizaţia globală condusă de tineri care oferă tuturor studenţilor experienţe internaţionale

CEAI

Asociația Comunitatea de Economie și Afaceri Internaționale (CEAI)

ASCIS

Asociația Studenților Chimiști Ieșeni

ASD

Asociația Studenților la Drept

AEGEE

Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe

ASFI

Asociaţia Studenţilor Francofoni din Iaşi

 ASII

Asociaţia Studenţilor Informaticieni Ieşeni

ASJ

Asociaţia Studenţilor Jurnaliști din Iași

ASCOR

Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români

 ATEFS

Asociaţia Tinerilor din Educaţie Fizică şi Sport

ATRAG

Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor

 ELSA

The European Law Students’ Association, Iași

LSE

Liga Studenților Economiști

LSGG

Liga Studenţilor de la Geografie şi Geologie

LSI „Clio”

Liga studenților de la Istorie din Iași „Clio”

ESN

Erasmus Student Network Iaşi

 PRIME Iaşi

Asociația Studenților la Relații Publice și Comunicare

TERIS

Asociatia Tinerii Ecologişti Români din Iaşi

ASPP

Asociația Studenților Psihologi și Pedagogi

ASBI

Asociația Studenților Biologi din Iași

 Gipsy Eye

Asociaţia studenţilor rromi Gipsy Eye

 Inițiativa Erasmus Iași – IEI

Organizație care sprijină studenţii Erasmus veniți în Iași

ISACA Student Group

Information Systems Audit and Control Association Student Group – ISG

Asociația Tineretul ONU din România – Filiala Iași

Promovează şi încurajează valorile și activitățile ONU

ASMI

Asociația Studenților Matematicieni Iași