Contact

Adresa: B-dul Carol I, Nr. 20A, RO-700505 – Iaşi
Telefon: 0232 20 1072; 20 1073
Fax: 0232 20 1472
E-mail: asf.bio@uaic.ro
Website: http://www.bio.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. Dragoș Lucian GORGAN

0
de studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
cadre didactice asociate

Departamente

Director: Șef lucrări dr. Elena TODIRAȘCU-CIORNEA

Specializări

Studii universitare

 • de licenţă (6 semestre):
  • Biologie
   • Biologie (IF)
   • Biochimie (IF)
  • Ştiinţa mediului
   • Ecologie şi protecţia mediului (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Biologie
   • Biotehnologii microbiene şi celulare (IF)
   • Genetică moleculară (IF)
   • Conservarea biodiversității (IF)
   • Laborator medical (IF)
  • Ştiinţa mediului
   • Consiliere de mediu (IF)
   • Eco-antreprenoriat (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre)
  • Biologie

Pentru detalii consultați Planul de învățământ.

Prezentare

Biologia reprezintă una dintre cele mai urmărite și mai comentate ramuri ale științei în zilele noastre, dar și un domeniu al viitorului. Energiile „verzi”, protecția mediului și a biodiversității, bio-indicatorii și bio-markerii, poluarea și remedierea efectelor acesteia în contextul dezvoltării durabile, produsele „bio” și nanomaterialele, înțelegerea vieții până la nivel molecular, biochimia, genetica și ingineria genetică sunt subiecte despre care auzim aproape zilnic – toate cuprinse sub umbrela generoasă a studiilor de la Facultatea de Biologie.

Facultatea a fost înființată în anul 1860, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ca o secție a Facultății de Științe.

Având avantajul unei tradiții puternice, care a format de-a lungul timpului adevărate școli ale domeniului, facultatea își onorează această moștenire, diversificându-și în același timp preocupările, atât în domeniul didactic, cât și al cercetării științifice. Cercetările fundamentale din domeniile taxonomiei și anatomiei vegetale și animale, geneticii, fiziologiei vegetale și animale, biochimiei, microbiologiei, biologiei moleculare etc., sunt armonios împletite cu cercetări aplicative din domeniile bio- și nanotehnologiilor, ale protecției mediului, ale combaterii biologice și integrate ale dăunătorilor plantelor, ale fitoremedierii etc. În facultate funcționează laboratoare moderne de monitorizare și diagnosticare a calității apelor, de microscopie confocală și electronică, de genetică moleculară și testare a moleculelor biologic active, microbiologie, bioarheologie și ecotoxicologie. Baza de studiu și cercetare a facultății include și un herbarium consistent, precum și colecții valoroase de animale nevertebrate și vertebrate.

Ca o adevărată „facultate verde”, Facultatea de Biologie își cheamă studenții și cercetătorii să învețe de la și în mijlocul naturii, în baze de practică și de cercetare din afara Iașiului: Stațiunea Biologică Marină „Ioan Borcea” de la Agigea, pe țărmul Mării Negre, unde se fac aplicații pe teren și cercetări în Delta Dunării și în rezervații naturale din Dobrogea; Stațiunea Biologică  „Petre Jitariu”  Neamț, pe malul Lacului Izvorul Muntelui-Bicaz, care include un laborator modern de evaluare a calității apei prin bio-indicatori și de unde se pot organiza expediții de cercetare în Parcul Național Ceahlău, rezervațiile naturale Cheile Bicazului – Lacul Roșu, Cheile Șugăului, Parcul Natural Vânători; Stațiunea de Cercetări pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică Iași, unde se desfășoară cercetări interdisciplinare, axate în principal pe biotehnologia de acvacultură. În plus, studenții și cadrele didactice au acces la baza materială, experimentală și la colecțiile de la Grădina Botanică.

Printre partenerii din străinătate, cu care s-au stabilit relații de colaborare și integrare în programe europene, se numără facultăți cu tradiție în învățământul universitar din țări precum Belgia, Franța, Germania, Grecia, Marea Britanie, Olanda, Italia, Portugalia, Spania, Suedia etc.

Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.bio@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1473.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Biologie