Contact

E-mail: support@uaic.ro
Telefon: +40 (232) 201002
Fax: +40 (232) 201200
Adresa: B-dul Carol I, Nr.11, RO-700506 – Iași, Corp A, camera 169
Website: https://dcd.uaic.ro

Prezentare

Direcția Comunicaţii Digitale Statistică și Informatizare (D.C.D.S.I) a fost oficial înfiinţată în Iulie 1994 (sub numele de Departamentul de Comunicaţii de Date), dar operează din noiembrie 1993, când a fost instalată prima rețea din Iași la rețeaua pentru educație și cercetare și la rețeaua Internet din România.

În perioada 1993 – 1998, D.C.D.S.I a activat ca nod regional pentru conectarea instituțiilor de educație și cercetare din Nord-Estul României la nodul de comunicații de la Universitatea „Politehnica” din București și la Internet. Astfel, D.C.D.S.I a administrat nodul rețelei naționale educaționale și de cercetare a „RoEduNet” din această regiune. În anul 1998, administrarea „RoEduNet” este preluată de O.A.O.I.C.D. RoEduNet, devenit ulterior Agenția A.R.N.I.E.C., nodul regional Iași fiind stabilit prin H.G.  la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.  Accesul universității la rețeaua națională și  la Internet se face prin acest nod.

În anul 2020, Departamentul de Comunicații Digitale s-a unit cu Biroul de Statistică și Informatizare formând Direcția Comunicaţii Digitale Statistică și Informatizare.

D.C.D.S.I furnizează o gamă completă de servicii de comunicații de date, astfel că,  în acest moment, sunt 36 de clădiri conectate atât cu fibra optică cât și cu telefoane, peste 13700 de conexiuni și aproximativ 1400 de circuite de voce.

Serviciile de comunicații pot fi grupate în mai multe categorii:

 • Conectivitate la rețeaua națională pentru educație și cercetare prin două legături, fiecare cu o capacitate de 10 Gbps, pentru 13700  de sisteme de calcul grupate în circa 120  de subrețele;
 • Servicii de bază de tip Internet în acord cu politica și planul de securitate privind sistemul resurselor informatice și de comunicații: conectivitate, autentificare, Domain Name Sistem – DNS, mail exchanger – MX, sistem de transferat fișiere de dimensiune mare, găzduire pagini web pentru sit-uri din cadrul universității etc.;
 • Servicii E-mail (IMAPs, POP3sWebMail, liste de discuții private);
 • Servicii de telefonie fixă pentru aproximativ 1400 de circuite (POTS și VoIP);
 • Servicii avansate (IPv6, PKI, QoS, conferinţe, firewall);
 • Servicii video pentru conferințe interactive utilizând Webex;
 • Serviciul Office 365 atât pentru studenți cât și pentru cadre didactice (acces gratuit online la aplicații web precum: Word, PowerPoint, Excel și conectarea, partajarea și integrarea conversațiilor, apelurilor, conținutului utilizând Microsoft Teams);
 • Servicii campus studenți care includ:
  • acces la rețeaua Universității, rețeaua pentru educație și cercetare din România și din Europa dar și la rețeaua Internet pentru facilitarea procesului de educație;
  • serviciul Office 365 oferit în colaborare cu Microsoft România;
 • Servicii de autentificare a utilizatorilor, integrate în sistemul european de partajare a resurselor de acces la rețea „eduroam”. Acest sistem permite utilizarea contului instituțional (@uaic.ro) pentru autentificare și acces la rețeaua pan-Europeană pentru educație și cercetare la care sunt conectate toate instituțiile de profil din Europa;
 • Servicii de autentificare pentru acces la resurse internaționale de informare științifică asigurate universității prin proiectul AnelisPlus și la depozitul național creat în cadrul acestuia;
 • Realizarea de aplicaţii informatice cu resurse proprii, mentenanţa şi administrarea lor;
 • Aplicarea politicilor de securitate a datelor și accesului la aplicaţiile realizate în conformitate cu legile ţării, cu regulamentele interne ale UAIC şi cu cerinţele practice actuale;
 • Implementarea şi exploatarea de aplicaţii informatice realizate de terţi (Registrul Matricol Unic – RMU)
 • Realizarea de situaţii statistice cerute de: Universitate, Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi, Institutul Naţional de Statistică, Casa de Asigurări de Sănătate  etc.;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor de calculatoare dinUuniversitate;
 • Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate studenţilor privind utilizarea aplicaţiei eSIMS;
 • Mentenanţa hardware (a echipamentelor pe care ruleaza aplicaţiile aflate în gestiune) şi software;
 • Realizarea de videoconferințe;
 • Operarea și modernizarea depozitului instituțional;
 • Activităţi de colectare, sintetizare, verificare și furnizare a datelor statistice privind studenții, absolvenții UAIC, conform cerințelor Ministerului Educației și a conducerii universității;
 • Gestionare software verificare plagiat.

Produse informatice realizate cu resurse proprii:

 • SIMS (eSIMS) – Sistem Integrat de Management al Şcolarităţii, conform Procesului Bologna. Este exploatabil pe intranet/internet;
 • SIMSWeb – aplicație exploatabilă pe internet, ce permite vizualizarea situației școlare de către studenți, folosind conturile de acces;
 • GradeDidactice –  produs informatic destinat monitorizării proceselor de admitere în vederea obţinerii gradelor didactice pentru învățămantul preuniversitar de către: prof. I, prof. II, învăţători, educatori, institutori etc. Acesta permite și tipărirea diplomelor;
 • GS – Gestiunea Spaţiilor, dar şi a cheltuielilor cu fluidele energetice: apă, gaz, curent electric, defalcate pe structurile universităţii. Acesta este exploatabil pe intranet/internet;
 • Stud_Int – monitorizează rezultatele şcolare ale studenţilor internaţionali care urmează anul pregătitor în limba română şi permite tipărirea certificatelor de absolvire a anului pregătitor;
 • Certificate – permite monitorizarea datelor şi rezultatelor obţinute de persoanele care urmează cursurile de perfecţionare a personalului didactic – modulul psihopedagogic – şi tipărirea foilor matricole şi certificatelor de absolvire a acestui modul;
 • Registratură – aplicaţie folosită la registratura universităţii pentru a gestiona documentele din cadrul acestui departament;
 • Birou Senat – aplicaţie folosită la gestionarea documentelor ce vor fi discutate în şedinţa Biroului Executiv al Consiliului de Administraţie al UAIC;

Sunt disponibile toate serviciile unei rețele TCP/IP și este implementat noul protocol IP versiunea 6 (IPv6). Toți utilizatorii cu acces la rețeaua de comunicații trebuie să respecte o serie de Regulamente (https://dcd.uaic.ro/?page_id=32).

Personal

 • Director: dr. Octavian RUSU
 • Inginer de sistem: Florentin Alexandru CREANGĂ
 • Inginer de sistem: Constantin Bogdan CREANGĂ
 • Inginer de sistem: Paul Iulian ONCIU
 • Inginer de Sistem: Fiz.-Inf. dr. Ciprian PÎNZARU
 • Inginer de sistem: Valeriu VRACIU
 • Analist programator: Oana CÎMPIANU
 • Analist-programator: Cristina ȘTEFANACHE
 • Analist-programator: Mariana ŢURA
 • Administrator financiar: Paul Dumitru BICLEANU
 • Administrator financiar: Matei Andrei BÎRZU
 • Administrator financiar: Daniel CIOCOIU
 • Administrator financiar: Cristian TINCU
 • Administrator financiar: Cristina APREUTESEI
 • Administrator financiar: Dan Sever BĂLU