Egalitatea de gen este consacrată la nivel internațional prin Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite fiind cuprinse în Agenda ONU 2030, cu scopul reducerii inegalității și eliminării discriminării în toate domeniile.

În spiritul valorilor și cerințelor europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași își asumă angajamentul la nivel instituțional pentru promovarea, monitorizarea și integrarea egalității de gen în cultura și practicile instituționale.

Recomandări de politici pentru egalitatea de gen în IT (.pdf), rezultat în cadrul Proiect European Network For Gender Balance in Informatics (EUGAIN), COST Action CA19122

Gender Dimension in Research and Innovation Activities in Horizon Europe, elaborat de Unitatea Horizon Europe NCP din cadrul UEFISCDI, 2022

În România organismul guvernamental care are misiunea de a promova, monitoriza și combate discriminarea bazată pe gen este Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

Legislație națională:

Legislație internațională:

Egalitatea de gen conform Comisiei Europene:

Proiecte: