Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”

 • Contact

Adresă: Str. Păcurari, nr. 4
Telefon: 0232 264245
Email: bcuis@bcu-iasi.ro
Website: www.bcu-iasi.ro
Facebook

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi a fost înfiinţată în 1835 ca bibliotecă a Academiei Mihăilene. Componentă principală a vieţii universitare ieşene, instituţia de cultură are un rol foarte important în informarea şi formarea publicului, având la dispoziţie următoarele resurse:

 • Fond existent: peste 2.500.000 unităţi bibliografice, cu o creştere anuală medie de aproximativ 20.000 de volume
 • abonamente la importante baze de date electronice: ProQuest, SpringerLink, Emerald, Ebsco, Scopus, Sage Journals, Oxford Journals, Science Direct, Wiley Journals, CEEOL ce acoperă o mare varietate de domenii: literatură, artă, istorie, drept, medicină, economie, tehnologia informaţiei, ştiinţe exacte etc.
 • colecţii speciale ce tezaurizează peste 100.000 de documente, manuscrise, carte veche românească, carte veche straină, albume, hărţi, stampe, piese de arhivă
 • 21 de săli de lectură cu aproximativ 800 de locuri în Sediul central şi cele 12 filiale
 • aproximativ 12.000 de cititori activi/an, majoritatea studenţi şi cadre didactice şi peste 600.000 de împrumuturi la sală şi la domiciliu/an
 • cooperare, colaborare, schimb interbibliotecar cu 124 parteneri din 41 de ţări.

Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face pe baza permisului de intrare valabil atât pentru unitatea centrală, cât şi pentru filiale. Eliberarea permiselor şi vizelor se face la Biroul de Permise (str. Păcurari, nr. 4, parter) şi la Biblioteca de Fizică și Chimie „Ștefan Procopiu” (UAIC, corp A, parter, B-dul Carol I, nr. 11).

Pentru a afla cota unei cărţi, poţi accesa şi de acasă catalogul online al bibliotecii.

 • Program

Program Sediul Central*

Luni – Vineri

 • Birou Permise noi, Vize şi Lichidări: 8.30 – 20.00
 • Împrumut la domiciliu (etajul I): 9.00-13.30 şi 15.00-19.30
 • Sala de lectură I (etajul I): 8.30-20.00
 • Sala de lectură II (etajul II): 8.30-20.00
 • Sala de lectură III (etajul II): 8.30-20.00
 • Sala Periodice (etajul II): 8.30-20.00
 • Sala Colecţii Speciale (etajul II): 8.30-15.00

Sâmbătă – Duminică: Închis

Luni – Duminică:

Sala de lectură IV (parter): 8.00-20.00

Cabinete individuale de studiu: non-stop

*Sub rezerva unor modificări

Program Filiale **

Luni – Vineri

 • Împrumut la domiciliu şi la sala de lectură: 9.00—19.30
 • Acces la sala de lectură: 8.30-20.00
 • Birou Permise (Filiala de Fizică şi Chimie, corpul A al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi): 8.30-20.00

Sâmbătă – Duminică: Închis

**Sub rezerva unor modificări

Eliberare permis de bibliotecă

Permisele de bibliotecă se eliberează în Sediul central al bibliotecii, parter, și la Biblioteca de Fizică și Chimie Ștefan Procopiu (UAIC, corp A, parter, B-dul Carol I nr. 11). Permisele eliberate sunt valabile atât în sediul central, cât și în bibliotecile filiale.

Înregistrare online

Pentru obținerea permisului completați formularul de inregistrare:

pasul 1: apasați pe butonul Înregistrare

pasul 2: completați formularul

pasul 3: permisul de bibliotecă se eliberează la Biroul Permise, sediul central al BCU, sau la Biblioteca de Fizică şi Chimie, după plata taxei de înscriere

Acte necesare eliberare permis:

Permis nou pentru împrumut la domiciliu:

 • Studenţi: carnet de student vizat (adeverinţă de student), carte de identitate/paşaport (pentru cetăţenii altor state), fotografie tip carte de identitate; permisul este valabil pe durata studiilor universitare şi se vizează în fiecare an universitar
 • Cadre didactice universitare, doctoranzi, cercetători: carte de identitate, adeverinţă de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs), fotografie tip carte de identitate, dovadă privind absolvirea studiilor;
 • Nespecifici (absolvenţi de instituţii de învăţământ superior): carte de identitate, adeverinţă de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs), fotografie tip carte de identitate, dovadă privind absolvirea studiilor;

Permis pentru sala de lectură:

 • carte de identitate/paşaport (pentru cetăţenii altor state), dovada privind absolvirea studiilor, fotografie tip carte de identitate;
 • pentru elevii de liceu se solicită suplimentar o recomandare (formular tipizat) de la autorităţile şcolare (director, diriginte, profesor de specialitate) semnată şi ştampilată, cu precizarea asumării responsabilităţii pentru deteriorarea publicaţiilor şi plata amenzilor datorate întârzierilor;

Vize pentru anul universitar 2017-2018:

 • Studenţi: carte de identitate, carnet de student vizat pe anul în curs (adeverinţă de student);
 • Cadre didactice universitare, doctoranzi, cercetători: carte de identitate, adeverinţă de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs);
  Vizarea se face începând cu 1 ianuarie 2018.
 • Nespecifici (absolvenţi de instituţii de învăţământ superior): carte de identitate, adeverinţă de salariat (legitimaţie de serviciu vizată pe anul în curs), dovadă privind absolvirea studiilor;
  Vizarea se face începând cu 1 ianuarie 2018.

Permise duplicat:

 • cerere tip
 • toate actele cerute la întocmirea permisului pierdut

Lichidări:

La încheierea studiilor universitare de licență sau de masterat, fișa de lichidare eliberată de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi trebuie semnată și la Bibliotecă, atestându-se în acest mod faptul că studentul nu are publicații nerestituite sau alte restanțe.

Tarife pentru eliberarea permisului de bibliotecă

 • studenţi, masteranzi (împrumut la domiciliu şi la sala de lectură): 35 lei
 • cadre didactice universitare, doctoranzi, cercetători (împrumut la domiciliu şi la sala de lectură: 50 lei
 • utilizatori nespecifici (absolvenţi de învăţământ superior)

– împrumut la domiciliu şi la sala de lectură: 45 lei

– împrumut la sala de lectură pe 1 an: 45 lei

– împrumut la sala de lectură pe 5 zile: 20 lei

 • Elevi de liceu (împrumut la sala de lectură): 20 lei
 • Toate categoriile de utilizatori – Permis duplicat: 20 lei
 • Viză fişă de lichidare: 0 lei

Biblioteci filiale

 

Ştiinţe Exacte:

Biblioteca de Biologie – corpul B al Universităţii, etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, Telefon: 0232-201473

Biblioteca de Fizică şi Chimie – corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, Telefon: 0232-201151

Biblioteca de Geografie-Geologie – corpul B al Universităţii, etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, Telefon: 0232-201102, int. 2394

Biblioteca de Matematică – corpul B al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, Tel.: 0232-201561

Biblioteca Seminarului Matematic „Al. Myller” – corpul A al Universităţii, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, Telefon: 0232-201216

Biblioteca de Informatică – corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, Telefon: 0232-201491

Ştiinţe Umaniste:

Biblioteca de Drept – corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, Telefon: 0232-201159

Biblioteca de Istorie – Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232-201663

Biblioteca de Litere – Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, Telefon: 0232-201663

Ştiinţe Sociale:

Biblioteca de Ştiinţe Economice – corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, Telefon: 0232-201452

Biblioteca de Filosofie – lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Telefon: 0232-410.530

Biblioteca de Psiho-Pedagogie şi Educaţie Fizică şi Sport – corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Telefon: 0232-201127

Biblioteca de Litere – Complexul Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 14, 700483, Iaşi, tel. 0232-116600.

Ştiinţe Sociale:

Biblioteca de Ştiinţe Economice – corpul C al Universităţii, etajul III, Str. General Berthelot, nr. 11, 700483, Iaşi, E-mail: eco@uaic.ro, Tel.: 0232-201452.

Biblioteca de Filosofie – lângă Casa de Cultură a Studenţilor, Str. Lăpuşneanu, nr. 11, 700750, Iaşi, Tel.: 0232-201155. Până la finalizarea lucrărilor de consolidare, Biblioteca de Filosofie îşi desfăşoară activitatea în sediul central, etajul I.

Biblioteca de Pedagogie, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport – corpul D al Universităţii, parter, Str. Toma Cozma, nr.3, 700554, Iaşi, Tel.: 0232-201127.

Biblioteca Austria

Contact

Adresa: Bd. Carol I, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Corp I
Telefon: 0232 201102 interior 2447 sau 0744 430890

Biblioteca Austria

 

Echipa

Director
Lect. dr. Mariana Cristina Bărbulescu
E-mail: mariana.barbulescu@yahoo.com

Coordonator ştiinţific
Prof. dr. dr. h. c. Andrei Corbea-Hoişie
E-mail: corbea.hoisie@gmail.com

Lector
Mag. Elisabeth Berger
E-mail: frauberger@gmx.de

Bibliotecar
Drd. Nora Chelaru
E-mail: nora.chelaru@gmail.com

Program

 • Marţi – de la ora 10.00 -la ora 15.00
 • Miercuri – Vineri – de la ora 9.00 – la ora 14.00

Prezentare

Inaugurarea Bibliotecii Austria, la 22 martie 2010, s-a desfăşurat în prezenţa Excelenţelor Lor dr. Emil Brix, Ambasador al Ministerului Afacerilor Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, şi dr. Martin Eichtinger, Ambasador al Republicii Austria la Bucureşti şi a domnului prof.dr. Vasile Işan, Rectorul Universităţii „Al.I.Cuza”. La festivitate au participat reprezentanţi ai Ministerului Ştiinţei şi Cercetării din Republica Austria, ai Forumului Cultural Austriac, personalităţi marcante ale vieţii culturale ieşene precum şi invitaţi din alte centre universitare.

Biblioteca Austria este afiliată Universităţii „Alexandru Ioan Cuza,” cea mai veche instituţie de învăţămînt superior din România, şi are în dotare peste 4070 de volume şi numeroase resurse media (DVD-uri, CD-uri şi reviste).

Fondul iniţial, administrat, pînă la înfiinţarea bibliotecii, de Lectoratul austriac, a fost extins printr-o generoasă donaţie de carte ştiinţifică din partea Ministerului Austriac al Ştiinţei şi Cercetării, şi cuprinde cu precădere literatură austriacă modernă şi contemporană şi lucrări de istorie culturală central-europeană. Prin bunăvoinţa aceluiaşi minister, colectia de cărţi este îmbogăţită anual.
Pe lângă implicarea în proiectele de colaborare cu marile arhive de literatură şi presă din Viena şi Innsbruck, menite să contribuie la dezvoltarea gemanisticii ieşene, biblioteca susţine un program de activităţi pe teme de cultură şi civilizaţie austriacă, organizează întîlniri cu scriitori şi artişti austreci, proiecţii de film, seri muzicale şi expoziţii. De asemenea, va fi înfiinţat un cerc de literatură şi traduceri.

Biblioteca se bucură de îndrumarea Ambasadei Austriei la Bucureşti, iar perfecţionarea personalului bibliotecii se desfăşoară în Austria, cu sprijinul Societăţii Austriece pentru Literatură.

Evenimente organizate în cadrul Bibliotecii Austria

În anul 2011-vezi lista evenimentelor aici
În anul 2010 – vezi lista evenimentelor aici

 

Resurse externe

Biblioteca Academiei Române Iaşi

Contact

Adresa: B-dul Carol I, nr. 8
E-mail: bari@mail.cccis.ro
Telefon: 0232-267584.
Websitehttp://www.iit.tuiasi.ro

Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Asachi”

Contact

Adresa: Str. Palat, nr. 4
E-mail: biblioteca@bjiasi.ro
Telefon. 0232-415159.
Websitehttp://www.bjiasi.ro/

Biblioteca British Council

Contact

Adresa: Str.Păcurari 4, 700511 Iași
E-mail: bc.iasi@britishcouncil.ro
Telefon/Fax: 0232 316159
Websitewww.britishcouncil.org

Biblioteca Institutului Francez Iaşi

Contact

Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 26Iaşi, cod 700750
E-mail: equipe@ccfiasi.ro
Telefon: 0232 267 637
Fax: 0232 211 026
Websitewww.ccfiasi.ro