Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale  (IOSUD) şi funcţionează pe baza prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu.

Competenţele decizionale ale Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat sunt următoarele:

 • elaborează strategia IOSUD;
 • elaborează Regulamentul studiilor universitare de doctorat;
 • aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale;
 • coordonează parteneriatele cu alte IOSUD;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.

Componența Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD

Director al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat:

Prof. univ. dr. Nicu GAVRILUŢĂ – Școala Doctorală de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
E-mail: nicolas@uaic.ro
Telefon: 0232 201038

Membri aleşi:

 •  Conducători de doctorat:
  • Prof.univ.dr. Adriana ZAIȚ- Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, e-mail: azait@uaic.ro
  • Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC- Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației, e-mail: turliuc@uaic.ro
  • Prof.univ.dr. Dorina-Lăcrămioara PETRESCU- Școala Doctorală de Studii Filologice, e-mail: lacramioara.petrescu@gmail.com
  • Prof.univ.dr. Dumitru-Cezar ONICIUC- Școala Doctorală de Matematică, e-mail: oniciucc@uaic.ro
  • Prof.univ.dr. Dorel LUCANU- Școala Doctorală de Informatică, e-mail: dlucanu@info.uaic.ro
 • Studenţi doctoranzi cu statut de interimari:

Membri numiţi:

 •  Personalităţi ştiinţifice recunoscute internaţional:
  • Academician Viorel BARBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Academician Bogdan SIMIONESCU, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași
  • Prof. dr. José Luís de la CUESTA ARZAMENDI, Universidad del País Vasco, Spania
  • Prof. dr. Claudiu SUPURAN, Università degli Studi di Firenze, Italia
  • Prof. dr. Matthias TAMM, Technische Universität Braunschweig, Germania
 • Conducători de doctorat:
 • Studenţi doctoranzi: