Consiliul pentru studiile universitare de doctorat asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale  (IOSUD) şi funcţionează pe baza prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu.

Competenţele decizionale ale Consiliul pentru studiile universitare de doctorat sunt următoarele:

 • elaborează strategia IOSUD;
 • elaborează Regulamentul studiilor universitare de doctorat;
 • aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale;
 • coordonează parteneriatele cu alte IOSUD;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.

 

 

Componența Consiliului  Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) din cadrul IOSUD

Director Interimar al Consiliului pentru Studiile Universitare de Doctorat:

Prorector – Prof. univ. dr. Ionel MANGALAGIU

E-mail: ionelm@uaic.ro
Telefon: 0232 201014

Componenţa CSUD:

 Membri aleşi:

 •  Conducători de doctorat:
  • Prof.univ.dr. Adriana ZAIȚ- Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor
  • Prof.univ.dr. Maria Nicoleta TURLIUC- Școala Doctorală de Psihologie și Științe ale Educației
  • Prof.univ.dr. Dorina-Lăcrămioara PETRESCU- Școala Doctorală de Studii Filologice
  • Prof.univ.dr. Dumitru-Cezar ONICIUC- Școala Doctorală de Matematică
  • Prof.univ.dr. Dorel LUCANU- Școala Doctorală de Informatică
 • Studenţi doctoranzi cu statut de interimari:
  • Aurelia-Andreea SCARLAT- Școala Doctorală de Geoștiințe
  • Mihaela SAVU- Școala Doctorală de Biologie

Membri numiţi:

 •  Personalităţi ştiinţifice recunoscute internaţional:
  • Academician Viorel BARBU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
  • Academician Bogdan SIMIONESCU, Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iași
  • Prof. dr. José Luís de la CUESTA ARZAMENDI, Universidad del País Vasco, Spania
  • Prof. dr. Claudiu SUPURAN, Università degli Studi di Firenze, Italia
  • Prof. dr. Matthias TAMM, Technische Universität Braunschweig, Germania
 • Conducători de doctorat:
  • Prof.univ.dr. Carmen Tamara UNGUREANU- Școala Doctorală de Drept
  • Prof.univ.dr. Ion VICOVAN- Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă
 • Studenţi doctoranzi:
  • Ichim-Codrin SÎRCU- Școala Doctorală de Drept
  • Cozmin-Valerian BROȘTEANU- Școala Doctorală de Istorie