Consiliul pentru studiile universitare de doctorat asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale  (IOSUD) şi funcţionează pe baza prevederilor Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu.

Competenţele decizionale ale Consiliul pentru studiile universitare de doctorat sunt următoarele:

 • elaborează strategia IOSUD;
 • elaborează Regulamentul studiilor universitare de doctorat;
 • aprobă înfiinţarea şi desfiinţarea şcolilor doctorale;
 • coordonează parteneriatele cu alte IOSUD;
 • îndeplineşte alte atribuţii stabilite în Regulamentul propriu.

 

 

Componența Consiliului  Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD)

Director interimar  CSUD   –  Prof.univ.dr. Dan Cristea – Membru Corespondent al Academiei Române

 Membrii aleşi:

Conducători de doctorat:

 • Prof. univ.dr. Dan Cristea – Școala Doctorală de Informatică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ.dr. Diana Mihaela Mardare-,Școala Doctorală de Fizică, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ.dr. Lăcrămioara Petrescu, Școala Doctorală de Studii Filologice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ.dr. Lucrețiu- Ion Bîrliba- Școala Doctorală de Istorie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof. univ.dr. Adriana Zaiț- Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Studenţi doctoranzi:

 • Delia Elena Rusu – student doctorand, Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social- Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Valeriu-Bogdan Preda- student doctorand, Școala Doctorală de Istorie,Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Membrii numiţi:

Personalităţi ştiinţifice recunoscute internaţional:

 • Academician Viorel Barbu, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Academician Bogdan Simionescu, Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni” Iaşi
 • Academician Dorin Ieşan, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Academician Victor Spinei, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ioan Tomescu- Membru Corespondent al Academiei Române, Universitatea din Bucureşti

Conducători de doctorat:

 • Prof.univ.dr. Carmen Tamara Ungureanu – Școala Doctorală de Drept, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Prof.univ.dr. Ștefan Afloroaei – Membru Corespondent al Academiei Române, Școala Doctorală de Filosofie și Științe Social- Politice, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Studenţi doctoranzi:

 • Vlăduț Bogdan Brânză– student doctorand, Școala Doctorală de Teologie Ortodoxă, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Tudor Mugurel Aursulesei– student doctorand, Școala Doctorală de Economie şi Administrarea afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi