Contact

Adresa: Str. Cloşca, Nr. 9, RO-700066 – Iaşi
Telefon: 023 22 01328
Fax: 0232 25 8430 sau 0332 81 6723
E-mail: teologie.ortodoxa@uaic.ro sau adriancucu@teo.uaic.ro
Websit: http://www.teologie.uaic.ro

Decan: Prof. univ. dr. pr. Ion VICOVAN
Prodecan: Prof. univ. dr. pr. Cristinel TEŞU

0
studenţi
0
de cadre didactice titulare
0
de cadre didactice asociate

 Departamente

Departamentul de Teologie Ortodoxă
Director: Conf. univ. dr. Constantin Iulian DAMIAN

 Specializări

Studii universitare

 • de licenţă:
  • Teologie
   • Teologie ortodoxă pastorală (8 semestre) (IF)
   • Teologie ortodoxă pastorală (la Chișinău-Republica Moldova) (8 semestre) (IF)
   • Teologie ortodoxă asistenţă socială (IF)
  • Arte vizuale
   • Artă sacră (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de masterat (4 semestre):
  • Teologie
   • Teoria şi practica formării religioase (IF)
   • Artă sacră în patrimoniul cultural (IF)
   • Comunicare și consiliere psihologică și spirituală (interdisciplinar cu Filosofie, Psihologie și Științe ale Educației) (IF)
   • Familia creștină contemporană (IF)
   • Misiune și slujire pastorală (IF)

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

 • de doctorat (6 semestre).
  • Teologie

Pentru detalii consultați Planurile de învățământ.

Prezentare

Facultatea de Teologie Ortodoxă este cofondatoare a Universității din Iași și continuă istoria facultăților de Teologie din Iași (1860-1864), Cernăuți-Suceava (1875-1948) și Chișinău (1926-1941). Facultatea își asumă un rol fundamental în pregătirea teologică și formarea duhovnicească a viitorilor slujitori ai Sfintelor Altare, a personalului didactic pentru învățământul religios și teologic, a specialiștilor în lucrarea socială, arta eclezială și patrimoniul cultural, precum și a tuturor celor ce doresc să cunoască și să aprofundeze teologia ortodoxă.

Aflată sub patronajul spiritual al Sfinților Trei Ierarhi și sub egida academică a Părintelui Dumitru Stăniloae, Facultatea de Teologie Ortodoxă își propune să ofere un învățământ ancorat în fundamentele biblice, dezvoltat de autorii patristici, cultivat de iluștrii noștri predecesori și deschis spre dialogul religios, cultural și științific.

În prezent, aici desfășoară activități didactice un valoros corp profesoral, format la universități de prestigiu din Europa. Acesta se remarcă prin activități de cercetare recunoscute la nivel național și internațional, concretizate în cărți de specialitate, studii, articole și participări la conferințe în țară și străinătate.

În baza numeroaselor acorduri de colaborare încheiate între Facultatea de Teologie Ortodoxă și centre universitare din Italia, Anglia, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Danemarca, Bulgaria, Austria, Olanda, Finlanda și Norvegia, studenții, masteranzii, doctoranzii și profesorii acesteia beneficiază de mobilități de studiu, practică și predare la facultăți de prestigiu din Europa. În România, facultatea are încheiate acorduri cu organizația World Vision, studenții având ocazia să facă parte din proiecte strategice ale acesteia.

Facultatea de Teologie Ortodoxă își desfășoară activitatea într-o clădire spațioasă, aflată în apropierea Catedralei Mitropolitane. Cele 47 de săli de curs, seminar, laboratoare și ateliere, sala multimedia și capela proprie oferă un mediu propice educației teologice formale și nonformale. Pentru specializarea de Artă Sacră, facultatea dispune de un laborator nou și performant destinat investigării și restaurării cărților și documentelor vechi, singurul de genul acesta din țară. Studenții și profesorii Facultății de Teologie au acces la Biblioteca „Dumitru Stăniloae” din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, care dispune de peste 130000 de cărți și reviste.

Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă se găseşte în corpul T al Universităţii, parter, Str. Cloşca, nr. 9, Iaşi.

Cursuri demonstrative pentru elevi

Turul virtual al Facultății de Teologie Ortodoxă