Academia de Științe a Moldovei a decernat, pe 8 octombrie, Medalia „Dimitrie Cantemir” domnilor prof. em.univ. Ionel Miron şi prof. em.univ. Alexandru Cecal, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, pentru contribuția esenţială la dezvoltarea cooperării ştiinţifice moldo-române, cooperare ce durează de 25 de ani.

Decernarea a avut loc în cadrul celei de-a XVIII-a ediții a Conferinţei Internaţionale „Metode Fizice în Chimia Coordinativă şi Supramoleculară” (MFCCS).

La lucrările Conferinţei au participat peste 150 de savanţi din 12 de ţări ale lumii, inclusiv Franţa, Germania, Italia, Japonia, Republica Moldova, Polonia, România, Rusia, Belarus, Spania, Ucraina, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii.

Manifestarea ştiinţifică internaţională şi-a început lucrările cu un mesaj de salut din partea preşedintelui AŞM, Gheorghe Duca, după care a prezentat participanţilor un raport, axat pe ultimele noutăţi în domeniul chimiei. Academicianul a trecut în revistă evoluţia şi performanţa chimiştilor din Republica Moldova, evidenţiind instituţiile cu tangenţe în domeniu – universităţile, numărul cercetătorilor etc. Subliniind aplicabilitatea chimiei coordinative şi celei supramoleculare, savantul a menţionat laureaţii Premiului Nobel 2014 şi 2015 care vin să fortifice necesitatea şi importanţa acestora, trasând priorităţile domeniului chimiei, care, în viitorul apropiat, se vor axa pe sănătatea umană, ecosisteme, pe sursele regenerabile şi implicit dezvoltarea tehnologică, a cărui element esenţial este chimia.

Programul Conferinţei a inclus 15 comunicări în plen, 14 comunicări orale, organizate în cadrul a două sesiuni pe secţii şi 130 postere. În rapoartele prezentate au fost reflectate problemele cruciale ale chimiei coordinative şi supramoleculare, privind sinteza de noi compuşi, utilizarea metodelor structurale şi fizico-chimice de studiu în faze solide, lichide şi gazoase, utilizări ale compuşilor coordinativi pentru necesităţile umane.

Evenimentul a fost organizat de Institutul de Chimie al AŞM, Universitatea de Stat a Moldovei, Societatea de Chimie din Republica Moldova, Institutul de Fizică Aplicată şi Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii al AŞM.