Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (S.I.P.P.)

Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (S.I.P.P.)2016-10-12T15:25:31+00:00

Contact:

Inginer: Simona STROESCU
E-mail: simona.stroescu@uaic.ro;
Telefon: 0232 20 1322
Adresă: Complex Titu Maiorescu C8, parter

Prezentare

Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie (S.I.P.P.)  îndeplineşte atribuții, sarcini și are responsabilități în domeniul securității și sănătății în muncă, domeniul sanitar și al protecției mediului;

– efectuează identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

–  elaborarează , monitorizează şi actualizează  planului de prevenire şi protecţie;

– împreună cu conducătorii locurilor de muncă elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor, ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi asigură difuzarea acestora după ce au fost aprobate de către conducere;

– face propuneri privind atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate;

– efectuează verificări privind însuşirea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

– elaborează tematiciile pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

–  elaborează programului de instruire-testare la nivelul universităţii ;

– colaborează în vederea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, cu structurile organizatorice ale universităţii;

– ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi s