PN III Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare  2015 – 2020,

Programul 1: Dezvoltarea sistemului național de CD; Subprogramul 1.1 Resurse umane

Proiecte finalizate in anul 2020 (.pdf)

Nr. Facultatea Cod proiect Nr.contract Titlul proiectului Director  de proiect Perioada de derulare Valoare contract
1 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1316 PD 141/2018 Design-ul inovativ al unor nanoarhitecturi
sustenabile pe bază de dioxid de titan pentru acoperiri cu auto-curățare
,
acronim InTiSelfClean
dr.ing. Cristina
COROMELCI
1/11/2018-
31/10/2020
250.000,00
2 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-0962 PD 48/2018 Sinteza unor noi sisteme hibride [2.2]paraciclofan-flavonoide cu potenţială activitate antimicrobiană,
acronim [2.2]PC-Flav
Lect.univ.dr.
Laura Gabriela SARBU
02/05/2018-30/04/2020 250.000,00
3 Chimie PN-III-P1-1.1-PD2016-1510 PD 10/2018 Nanomateriale pe baza de oxizi polimetalici cu utilizări în fotocataliză,
acronim PolyNano
dr.Adrian Iulian BORHAN 02/05/2018-30/04/2020 249.976,00
4 Economie și Administrarea Afacerilor PN-III-P1-1.1-PD2016-1864 PD 37/2018 Factori de influenţă şi implicaţii ale atitudinilor consumatorilor casnici de electricitate privind dezvoltarea sectorului energiei regenerabile în Romania,

acronim CONSURES

Asist.univ.dr.
Alexandru MAXIM
02/05/2018-30/04/2020 249.551,00
5 Fizica PN-III-P1-1.1-PD2016-1069 PD 160/2018 Modelarea Monte Carlo a structurilor de domenii si proprietatilor de comutare in ceramici feroelectrice,
acronim MCCER
Asist.univ.dr.
Leontin
PĂDURARIU
10/10/2018-
09/10/2020
250.000,00
6 Geografie și Geologie PN-III-P1-1.1-PD2016-0154 PD 159/2018 Evaluarea activităţii alunecărilor de teren din Podișul Moldovei în holocen şi antropocen: element fundamental pentru evaluarea hazardului la alunecări de teren în contextul schimbărilor climatice,
acronim LAHAMP
Lect.univ.dr.
Mihai
NICULIȚĂ
10/10/2018-
09/10/2020
250.000,00
7 Istorie PN-III-P1-1.1-PD-2016-1766 PD 84/2018

Puterea cuvintelor. Manuscrise şi tipărituri propagandistice sau conspirative în Moldova şi Ţara Românească (1769-1812),

acronim POWORDS

Lect.univ.dr.Ioan-Augustin GURIŢĂ 02/05/2018-30/04/2020 247250,00
8 Litere PN-III-P1-1.1-PD2016-1124 PD 157/2018 Metadramă, memorie, identitate în teatrul concentraţionar,
acronim METACONT
Asist.univ.dr.
Dana MONAH
10/10/2018-
09/10/2020
241270,00
9 Psihologie și Științe ale Educației PN-III-P1-1.1-PD2016-0902 PD 87/2018

Stresul posttraumatic la victime ale accidentelor rutiere: analiză și modalități de intervenție,

acronim PTSD-AI

Lect.univ.dr.
Cornelia MĂIREAN
02/05/2018-30/04/2020 249.953,00
10 Institutul de Cercetări Interdisciplinare – Științe PN-III-P1-1.1-PD2016-0737 PD 25/2018 Rolul ionilor metalelor cu relevanţă fiziologică asupra oligomerizării și neurotoxicității peptidelor amiloid-beta în condiții asemănătoare amiloidozei,
acronim AMYLTOX
CS III dr. Irina ȘCHIOPU 02/05/2018-30/04/2020 250.000,00