Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași achiziționează prin cumpărare directă Clorură de calciu pentru deszăpezire,

conform cerințelor de mai jos:

solicitare oferta clorura de calciu.