Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează procedura simplificata pentru furnizare de reactivi chimici conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1070091 din 18.06.2020 publicat în SEAP.