Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează procedura simplificata pentru furnizare de reactivi chimici si sticlarie de laborator conform Anunțului de participare simplificat numărul SCN1066898 din 16.04.2020 publicat în SEAP.