Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi achizitioneaza prin cumparare directa panou temporar și panou permanent in cadrul proiectului:”Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași” Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 Axa prioritară 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale, Co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, în baza contractului de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administratiei Publice și Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Codul MySMIS al proiectului  120435 conform solicitarii de mai jos:

Solicitare de oferta panou

Formulare_panouri

Contract_achizitie directa_Panouri