Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași achiziționează prin Procedură simplificată  Lucrări de desființare construcții existente bazin apă, hidrofor, beci – obiectiv construire cămin studențesc – Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, str. Titu Maiorescu, nr. 15 conform Anunț SCN1103995/31.03.2022 publicat în SEAP (www.e-licitatie.ro).