Senatul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a aprobat, în ședința din data de 24 septembrie 2020, propunerea Consiliului de Administrație privind modul de desfășurare a activităților didactice în anul universitar 2020/2021. Toate cele 15 facultăți ale UAIC vor implementa o formă mixtă, care implică atât activități online cât și față în față.

La studiile de licență și master, unele facultăți vor desfășura exclusiv față în față anumite activități, precum seminariile, lucrările practice, aplicațiile pe teren, activitățile de tutoriat, consultațiile, laboratoarele, examenele, practica de specialitate sau îndrumarea tezei de licență și disertație. În cazul studiilor doctorale, vor avea loc față în față activități precum susținerea rapoartelor de cercetare, îndrumarea tezei, sau cursurile și seminariile. Singura specializare la care toate activitățile didactice vor avea loc în sistem clasic, față în față, este Teologie Romano-Catolică Pastorală, din cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică.

Centralizarea informațiilor privind modul în care fiecare facultate din cadrul UAIC va desfășura activitățile didactice pe parcursul anului universitar 2020/2021 poate fi consultată aici.

Pentru mai multe detalii, studenții sunt invitați să viziteze site-urile facultăților la care studiază.