Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a primit vineri, 31 ianuarie 2020, vizita oficială a unei delegații de la Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est), condusă de domnul Vasile ASANDEI, Director General, care a participat la o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație al UAIC. La întâlnirea condusă de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul Universității, au mai participat prorectori, decani, directorii stațiunilor de cercetare ale UAIC dar și reprezentanți ai structurilor administrative din Universitate implicate în elaborarea și implementarea de proiecte.

„Ne bucură prezența conducerii ADR Nord-Est, care a venit la noi cu gândurile cele mai bune. Avem deja o tradiție de colaborare fructuoasă și le mulțumim pe această cale pentru sprijinul acordat în implementarea proiectului de reabilitare a corpului E și avem încredere că vom obține finanțarea și pentru corpul O.  Sper să găsim împreună și alte forme de continuare a colaborării, să construim un sediu nou și modern pentru Institutul de Cercetare Interdisciplinară și să armonizăm direcțiile de evoluție pe care comunitatea noastră academică le propune cu oportunitățile de finanțare oferite de ADR-Nord Est.” (prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul UAIC)

În cadrul ședinței, reprezentanții ADR-Nord Est au prezentat prioritățile și obiectivele specifice exercițiului financiar european pentru perioada 2021-2027, s-a discutat despre oportunitățile de finanțare pentru Programul Operațional Regional prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în perioada următoare și despre bune practici în accesarea de fonduri europene, pentru implementarea cu succes a proiectelor propuse de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

„Avem o colaborare foarte bună cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, suntem conștienți că noi nu putem face nimic bun fără parteneri de încredere. Ne aflăm într-un punct foarte important care va defini dezvoltarea acestei regiuni în următorii 10 ani, un punct în care pregătim următorul exercițiu financiar, ceea ce reprezintă o mare oportunitate. Această pregătire o putem face doar împreună cu actorii cei mai implicați din regiunea de Nord Est, iar dumneavoastră sunteți unul dintre ei.” (Vasile ASANDEI, Director General al ADR Nord-Est)

Colaborarea dintre UAIC și ADR Nord-Est este una solidă, un exemplu în acest sens fiind proiectul Consolidarea, reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii corpului E a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași”, care a obținut o finanțare de 17.478.081 lei (aproximativ 3.6 milioane de euro) în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Tot în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 se află în faza de evaluare finală proiectul Consolidarea și refuncționalizarea clădirii corpului O al UAIC, cu o finanțare de peste 14 milioane de lei.