Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de asistent de cercetare științifică – ACS, pe perioadă determinată (până la finalul proiectului), timp de lucru parțial, 2 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul ”Interacțiuni optice parametrice în configurație contra-propagativă pentru fotonică cuantică cu stări bi-fotonice cu timp de coerență mare”, acronim COPI-QuP, PN-III-P4-ID-PCE-2020-0239, contract de finanțare nr. PCE 142/15.02.2021