Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de cercetător cu experiență (cercetător științific III), pe perioadă determinată (pe durata derulării contractului), cu timp de lucru parțial – 20 ore/lună, în cadrul Proiectului de cercetare cu titlul “Comportamentul de Economisire al Gospodăriilor- O Analiză Socio-Economică din Perspectiva Gospodăriilor, Băncilor și a Autorităților de Reglementare”, acronim SAVEBEHAVE, Cod Proiect PN-III-P4-ID-PCE-2020-0929