Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de Cercetător Științific – CS, pe perioadă determinată de 5 luni, timp de lucru parțial – 2 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „O reevaluare a psaltirilor românești din secolul al XVI-lea. Corpus aliniat și studii comparative/ Re-evaluating the Sixteenth-Century Romanian Psalters. Aligned Corpus and Comparative Studies”, acronim roPSALT