UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs în cadrul Proiectului POCU/829/6/13/140103, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile cu titlul „Educația juridică și antreprenorială – cheia succesului în afaceri! (IUS SMART)”, cod My-SMIS 2014: 140103, Contract nr. 24316/20.12.2021, implementat în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru ocuparea postului de Coordonator selecție si monitorizare planuri de afaceri- 1 post, 21 ore/lună, perioadă determinată (după data finalizării concursului/aprobarea notificării (OIR NE) până la data de 20 decembrie 2023)