Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de DOCTORAND, pe perioadă determinată (de la data finalizării concursului până la data de 31.12.2023), timp de lucru parțial de 80 ore/lună, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Nanoreactoare fotocatalitice inovative de tip miez/manta@gol@manta”, acronim GHOST 3D, cod PN-III-P4-ID-PCE-2020-1385, derulat în cadrul Facultății de Chimie