Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant de DOCTORAND, pe perioadă determinată (de la data finalizării concursului până la data de 30.04.2024), cu timp parțial, cu ocuparea a 2 fracțiuni de normă a câte de 2 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Evaluarea climatului urban: condiție de bază a dezvoltării rezilienței locale la schimbările climatice în regiunea de dezvoltare Nord-Est a României”, acronim UCLAR, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2021-0882