Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi organizează concurs, conf. HG 286/2011 și H.G. 1027/2014, pentru ocuparea postului contractual vacant de Îngrijitor, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Direcția Tehnică – Serviciul Tehnic și Administrare Imobile – Filiala Focșani