Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de MASTERAND, pe perioadă determinată – 1 an, timp de lucru parțial, 2 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Producerea hidrogenului și tratarea avansată a apei utilizând fotocatalizatori inovativi cu heterostructuri 3D”, acronim Revolution3D, cod proiect PN-III-P1-1.1-TE-2019-2037.