Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de MASTERAND, pe perioadă determinată (01.10.2021-09.10.2022), timp de lucru parțial, 80 ore/lună, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Explorarea condițiilor critice ca un nou instrument pentru creșterea proprietăților electrocalorice ale ceramicelor fără plumb pe bază de bariu”, acronim CritEC, ID PN-III-P1-1.1-TE-2019-1689