Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de MASTERAND, pe perioadă determinată (01.10.2021-09.10.2022), timp de lucru parțial, 80 ore/lună, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „O nouă paradigmă în proiectarea materialelor electroceramice: controlul defectelor de sarcină”, acronim ElectroChargEng, ID PN-III-P1-1.1-TE-2019-1929