Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de MASTERAND, pe perioadă determinată (până la 09.10.2022), timp de lucru parțial, 4 ore/zi, în cadrul proiectului de cercetare cu titlul „Nanostructuri particulate de tip multistrat cu constanta dielectrică ridicată cu aplicații pentru stocarea energiei și dispozitive nanoelectronice”, acronim HIGHkDEVICE, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0175