UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs în cadrul proiectului POCU/626/6/13/ 130654, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile cu titlul „Start experienta – START.EXE”, cod My-SMIS 2014: 130654, Contract nr. 10107/14.09.2020, pentru ocuparea următoarelor posturi:

Secretar, 1 post, 15 ore/lună, perioadă determinată (de la data finalizării concursului până la data de 31.07.2022)