Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, organizează concurs, conf. HG 286/2011 și H.G. 1027/2014, pentru ocuparea următorului post contractual vacant: Secretar instituție/unitate de învățământ (S), normă întreagă, perioadă nedeterminată, la Departamentul de Științe Socio-Umane – Institutului de Cercetări Interdisciplinare