UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează concurs în cadrul proiectului POCU/626/6/13/ 130654, proiect finanțat din fonduri europene nerambursabile cu titlul „Start experienta – START.EXE”, cod My-SMIS 2014: 130654, Contract nr. 10107/14.09.2020, pentru ocuparea a 15 posturi de Mentor, 1 post de Expert recrutare și monitorizare grup țintă și 1 post de Asistent raportare, timp de lucru parțial, perioada determinată, conform anuntului atasat