UNIVERSITATEA „Alexandru Ioan Cuza” din IAŞI organizează examen de promovare pentru ocuparea postului de execuţie, obţinut prin transformarea propriului post, de Muncitor calificat I Bucătar, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Direcția Cămine și Cantine – Serviciul Schimburi Internaționale