Domeniul de cercetare: Chimie
SAChem
Studii avansate in Chimie

Director: Prof. univ.dr. Ionel Mangalagiu
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Chimie , Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40-232-201343; Fax: +40-232-201313
E-mail: ionelm@uaic.ro
Pagina web: http://www.chem.uaic.ro/ro/cercetare/centre.html

Domenii de cercetare: Economie, Dezvoltare regională, Științe politice, Drept

Director: Prof.Gabriela Carmen Pascariu
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I (Corp I), nr. 19,  Iasi – 700507, Romania
Cum se ajunge la CSE – vezi harta

Tel.: +40.232.201.318; Fax: +40.232.201.818
E-mail: studeur@uaic.ro
Pagina web: http://cse.uaic.ro

Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CESINCON
Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate
Director: Prof.univ.dr. Marin FOTACHE
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 420, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.:  +40 0232 201430; Fax: +40 232 217000
E-mail: fotache@uaic.ro ;
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/


Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCS
Centrul de Cercetări Statistice
Director: Prof.univ. dr. Carmen PINTILESCU
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,
Biroul nr. B 407,  Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201627;  Fax: +40 232 217000
E-mail: carmen.pintilescu@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/


Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCECA
Centrul de Cercetare în Economie şi Comunicare în Afaceri
Director: Prof.univ.dr. Ion POHOATA
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 423, etaj 1, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201609; Fax: +40 232 217000
E-mail: ionpohoata@yahoo.com  ;
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

.

Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CCF
Centrul de Cercetare în Finanţe
Director:  Prof.univ.dr. Mihaela ONOFREI
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi,
Biroul nr.B 425, etaj 1, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201429; Fax: +40 232 217000
E-mail: onofrei@uaic.ro ; alin.andries@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/crf/


Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor
CEMEX
Centrul de Cercetare în Management
Director: Prof.univ. dr. Dumitru ZAIŢ
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi,
Biroul nr. B 619, Corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201437; Fax: +40 232 217000
E-mail: dzait@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

.

Domeniul de cercetare: Economie şi Administrarea Afacerilor și Studii Europene
CCREISE
Centrul de Cercetare în Relaţii Economice Internaţionale şi Studii Europene
Director: Profesor dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Biroul nr. B 319, etaj 1,corp B, B-dul Carol 1 nr.22, Iasi, 700505, Romania
Tel.: +40 232 201402; Fax: +40 232 217000
e-mail: gcpas@uaic.ro ;
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Domeniul de cercetare: Psihologie şi ştiinţe comportamentale
Centrul de cercetări interdisciplinare în știința motricității umane
Director: Lect.univ. dr. Cezar HONCERIU
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”,
Facultatea de Educaţie fizică şi sport , Str. Toma Cozma nr. 3, Iași, Romania
Tel.: +40-232-201026; Fax: +40-232-201126
E-mail: chonceri@yahoo.fr
Pagina web: www.sport.uaic.ro; http://www.sport.uaic.ro/cercetare/


Domeniul de cercetare:
Fizică
IPARC
Centrul de Cercetări Avansate în Fizica Plasmei din Iași 

en: Iasi Plasma Advanced Research Centre

Director: Conf.univ. dr. habil. Lucel Sirghi
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iași
Tel.: +40 232 201186; Fax: +40 232 201150
E-mail: lsirghi@uaic.ro
Pagina web: www.plasma.uaic.ro,

https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/cc-iparc/

———————————————————————————-.

Domeniul de cercetare: Fizică, Biofizică, Fizică Medicală
NANOLIFE
Centrul de Cercetări Avansate în Știintele Vieții și Nanoștiințe 

en: Centre for Applied Research in Physics and Advanced Technologies

Director: Prof. univ. dr. Tudor Luchian
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40 232 201191; Fax: +40 232 201150
E-mail: luchian@uaic.ro
Pagina web: http://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/home/ ,

————————————————————————————-

.Domeniul de cercetare: Fizică
TERA2CMP
Centrul de Cercetări Avansate Experimentale și Teoretice în Fizica Materiei Condensate 

en: Advanced experimental and theoretical research Centre in condensed matter physics

Director: Prof. univ.dr. Felicia Iacomi
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I,
Facultatea de Fizică, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40232201102/2332 Fax: +40232201150
E-mail: iacomi@uaic.ro
Pagina web: http://www.phys.uaic.ro/index.php/en/research/research-centers-groups/cc-fizica-materiei-condensate-en/


Domeniul de cercetare: Informatică, Transfer tehnologic în domeniul IT
iTransfer
Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer
Coordonator: prof. dr. Lenuța Alboaie
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I,
Facultatea de Informatică, Str. General Berthelot, Nr. 16, RO-700483 – Iaşi
Tel.:
E-mail:
Pagina web:

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, Facultatea de Istorie, Bd. Carol I, nr. 11, 700506,Iași, România
Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Liviu Pilat
E-mail: liviu.pilat@gmail.com
Tel.: +40 232 201274
Pagina web: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-istorie/centrul-de-cercetari-privind-elitele-sociale-si-ideologia-puterii/

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Studii Clasice şi Creştine 

Coordonator:  Prof. univ. dr.  Nelu Zugravu
E-mail: nelu@uaic.ro
Tel.: +40 232 201634
Pagină web:  http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centruI-de-studii-clasice-si-crestine/

Domeniul de cercetare: Filologie, Limbă și Cultură Germană
ZDK – IASI
Centrul de Cercetare a culturii germane (presă, literatură, limbă, civilizație) /
Zentrum für Erforschung der deutschen Kultur (Presse, Literatur, Sprache, Zivilisation)  – ZDK

Director: Prof. univ.dr.Andrei Corbea-Hoişie
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40 724423300; Fax: +40 232 201152
E-mail: ahoisie@hotmail.com
Pagina web: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/centrul-de-cercetare-zdk-iasi

.

Domeniul de cercetare: Filologie
LINGUACULTURE
Centru de Cercetare a Dinamicii Interculturale şi Interlingvistice Actuale/
Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research

Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Coordonator: Prof. univ.dr.Rodica Dimitriu
E-mail: rodica.dimi@gmail.com
Tel.: +40 743480225; Fax: +40 232 201152
Pagina web:http://www.linguaculture.ro/

.

Domeniul de cercetare: Filologie, Limbă și Cultură Coreană
ROK
Centrul de Studii Coreene/
ROK Center for Korean Studies

Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Director: prof. dr Henri Luchian
E-mail:rokcenteriasi@gmail.com
Tel.: 004 0741 554 353
Pagina web: https://korea.lit.uaic.ro/ro/acasa/

Domeniul de cercetare: Psihologie
Centrul de Cercetare în domeniul Pshihologie
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi
Coordonator: Conf.univ.dr.Loredana Gherasim
Tel.: + 0232 201293
E-mail: gloreda@uaic.ro
Pagina web: https://www.psih.uaic.ro/ccp/

.

Domeniul de cercetare: Științe ale educației
Centrul de cercetare în domeniul științe ale educație
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi
Coordonator: Conf.univ.dr.Nicoleta Laura Popa

Domeniul de cercetare: Ştiinţe umane
Centrul de cercetare Filaret Scriban in Teologie Ortodoxa
Director: Prof.univ.dr.pr. Petraru Gheorghe, Prof.univ.dr.pr. Ion Vicovan
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Strada Cloşca nr.9, 700066, Iasi, Romania
E-mail: petrarugeorge@yahoo.fr
Tel.:  +40 746500908 ; Fax: +40 232 258430
Pagina web: http://teologie.uaic.ro/main/centruFilaret