Grupuri de Cercetare

 1. Grup de Cercetare Genetică Moleculară şi Evolutivă

En: Molecular and Evolutionary Genetics Research Group

Domeniul de cercetare/Research: Biologie Moleculară, Biochimie, Genetică

Coordonator: Șef lucrări dr. Lucian GORGAN
Tel.: +40 232 201574; Fax: +40 232 201472
e-mail: lucian.gorgan@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/genetica/index.html

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: MOLECULAR GENETICS LABORATORY 


2. Grup de Cercetare în Comportamentul animal și Ecotoxicologie -ABE

En: Animal Behavior and Ecotoxicology research group (ABE)

Domeniul de cercetare/Research: Calitatea apei, Biodiversitate

Coordonator: Prof. dr. Mircea NICOARĂ
Tel.: +40 232 201525; Fax: +40 232 201472
e-mail: mirmag@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/abeteam/HOME-1st%20page.html 

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: ECOTOXICOLOGY AND ANIMAL BEHAVIOR LABORATORY


3. Grup de Cercetare în Bioarheologie – BRG

En: Bioarchaeology Research Group (BRG)

Domeniul de cercetare/Research: Bioarheologie

 • Analysis of biological remains found in archaeological sites;
 • Paleozoologie and Evolutionary Biology;
 • Anthropology, Human Genetics.

Coordonator: Conf. Dr. Luminița BEJENARU
Tel.: +40 232 201527
e-mail: lumib@uaic.ro
Pagină web: http://bioarchaeologyuaic.simplesite.com/

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B


4. Grup de Cercetare: Identificarea și Caracterizarea Moleculelor Biologic Active – BioActive

En: Identification and Characterization of Biological Active Molecules (BioActive)

Domeniul de cercetare/Research: Biochimie, Bioinformatică

 • behavioral  tests;
 • brain oxidative stress and citotoxycity;
 • assessment of cognitive processes using animal toxicological models (6-hydroxy-dopamine and  beta-amyloid peptide);
 • plants used in herbal medicine; natural products from plants – extraction and characterization;
 • in-vitro oxidative stress and the stress defense mechanism;  biochemical characterization of  plant and animal extracts;
 • antimicrobial testing; isolation and characterization of bacterial strains producing biological active compounds;
 • proteins purification and characterization;
 • bioinformatics (sequence analysis, protein structure prediction and in-silico docking);
 • computational Biophysics; Molecular dynamics (NAMD; VMD)

Coordonator: Prof. dr. Marius MIHĂȘAN
Tel.: +40(0)232202434,  +40(0)232201072
e-mail: marius.mihasan@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/bioactive/index.html

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE MOLECULES – BIOACTIVE


5.Grup de Cercetare: Diversitatea și Filogenia Nevertebratelor

En: Research Group in Invertebrate Diversity and Phylogenetics

Domeniul de cercetare/Research: Biologie nevertebrate, Filogenie nevertebrate (cu precădere: viespi parazite, coleoptere, scorpioni, tartigrade)

 • parasitic wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea and Platygastroidea),
 • beetles (longhorn beetles and bean weevils (Coleoptera: Cerambycidae and Bruchidae))
 • other groups such as tardigrades and scorpions.

Coordonator: Șef lucrări dr. Lucian FUSU
Tel.: +40(0)232201072
e-mail: lucian.fusu@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/nevertebrate/index.html

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B


6. Grupul de Cercetare pentru Micropropagarea si Prezervarea Germoplasmei – GERMOBIOTECH

En: Micropropagation and Germplasm Preservation Laboratory (GERMOBIOTECH)

Domeniul de cercetare/Research: Micropropagarea și prezervarea unor specii rare sau amenințate

 • micropropagation and germplasm preservation

Coordonator: Prof. dr. Cătălin TĂNASE
Tel.:+40(0)232201373
e-mail: gbot.is@uaic.ro
Pagină web: https://botanica.uaic.ro/Germobiotech_ro.htm
Adresă: Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

1.Centrul de cercetare: Studii avansate in Chimie – SAChem

EN: Research Center: Advanced Studies in Chemistry

Hotărâre Senat nr. 9/27.03.2014

Domenii de cercetare:

 • Procese fotochimice, studii de reactivitate şi cinetică chimică a unor compuşi organici în fază gazoasă şi lichidă;
 • Compoziţia chimică şi caracterizarea structurală a aerosolilor anorganici şi organici;
 • Chimismul aerosolilor atmosferici şi efectele lor asupra sănătăţii umane şi a climei;
 • Impactul compuşilor organici volatili asupra chimismului troposferic;
 • Sinteze si caracterizări de compusi oxidici cu structură de tip spinel;
 • Sinteze si caracterizări de compuşi oxidici cu structura de tip perovskit;
 • Sinteze, caracterizări şi imobilizări pe suporturi a unor compuşi coordinativi polinucleari cu rol catalitic;
 • Electrochimie şi coroziune;
 • Voltametrie şi spectroscopie de impedanţă electrochimică;
 • Caracterizarea fizico-chimică a monocristalelor;
 • Sinteza şi caracterizarea compuşilor coordinativi;
 • Sinteza şi caracterizarea materialelor anorganice;
 • Chimia şi sănătatea: chimia heterociclurilor cu azot si chimie medicinală;
 • Chimia şi nanoştiintele: macrocicluri cu azot si oxigen, chimie supramoleculară;
 • Chimia şi mediul: reactii ecologic prietenoase sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor;
 • Dezvoltarea de metode de determinare a contaminanților chimici din matrici complexe;
 • Dezvoltarea de metode și materiale pentru decontaminarea și tratarea sistemelor lichide.

Director: Prof. univ.dr. Ionel Mangalagiu

Tel.: +40-232-201343; Fax: +40-232-201313
E-mail: ionelm@uaic.ro

Adresa: Facultatea de Chimie

Pagina web: http://www.chem.uaic.ro/ro/cercetare/centre.html

Infrastructură EERIS asociată: ADVANCED STUDIES IN CHEMISTRY

Acest centru de cercetare cuprinde următoarele grupuri de cercetare:

ASCHEM cuprinde mai multe laboratoare experimentale mari care acoperă toate domeniile chimiei: Chimie analitică, Biochimie, Enzimologie, Toxicologie, Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie fizică și Chimia materialelor.

Centre de cercetare

1.Centrul de Studii Europene

En: Centre for European Studies

-Hotărâre Senat nr. 11 din 24.07.2008
Domenii de cercetare: Economie, Dezvoltare regională, Științe politice, Drept
Director/Coordonator: CS II dr. Ramona Țigănașu
Tel.: +40.232.201.318; Fax: +40.232.201.818
E-mail: studeur@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp I – vezi harta
Pagina web: http://cse.uaic.ro
Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR EUROPEAN STUDIES

infrastructura interdisciplinara intre CES si FEAA: RESEARCH CENTRE IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES


2.Centrul de studii în domeniul științelor penale ”Vespasian Pella”

En: Center for Criminal Sciences ”Vespasian Pella”

Hotărârea Consiliului Facultății de Drept în ședința din data de 23 septembrie 2013

Director/Coordonator: NU
Contact: Lect. dr. Mihai DUNEA
Tel.:+40 232 201269
E-mail: mihai.dunea@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A


3.Centrul Robertianum de drept privat

En: Robertianum Center of private law

-Hotărâre a Consiliului profesoral al Facultății de Drept, anul 2012

Domenii de cercetare: Drept privat
Director/Coordonator: Lect. dr. Codrin Macovei

Tel.: +40 232 201685
E-mail: mcodrin@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A

Pagina web: http://www.centrulrobertianum.ro/


4.Centrul de Drept International ”Mihail Vasile Jakotă”

En: Center for International Law ”Mihail Vasile Jakotă”

Domenii de cercetare: Drept internațional
Coordonatori: Prof.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Lect.dr. Carmen Moldovan

Tel.: +40 232 201682, +40 232 201102 interior 2523
E-mail: carmen.ungureanu@uaic.ro, carmen.moldovan@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A


5.Centrul de DREPTUL AFACERILOR „I.L. GEORGESCU”

En: ”I.L. Georgescu” Center for business law

-Hotărârea Consiliului Facultății de Drept din 18 Septembrie 2018

Domenii de cercetare: Dreptul afacerilor
Coordonatori: Conf. dr. Septimiu Vasile Panainte, Conf. dr. Lucia Irinescu, Conf. dr. Ioana Maria Costea

Tel.: +40 232 201681
E-mail: lucia.irinescu@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A


Grupuri de cercetare

1.Grupul de cercetare: Influențe contemporane ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului privat românesc

En: Contemporary influences of European Courts’ case-law on Romanian private law

2.Grupul de cercetare: Impactul digitalizării asupra evoluției dreptului public

En: Impact of digitalization on the evolution of public law

Centre de cercetare

1. Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate- CCSIRFC/ CESINCON

(Centrul de cercetare pentru sisteme informatice pentru afaceri)

En: Research Center for Business Information Systems, Financial Reporting & Accounting (Research Centre for Business Information Systems)

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domenii de cercetare/Research: 

 • Data mining and Analysis (Methodological) Centres, including statistical analysis
 • Data Archives, Data Repositories and Collections
 • Software Service Facilities
 • Robotic Process Automation, Business Information Systems

Director: Prof. dr. Marin FOTACHE
Tel.:  +40 0232 201430
E-mail:  fotache@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 420, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: CCSIRFC- RESEARCH CENTER FOR BUSINESS INFORMATION SYSTEMS, FINANCIAL REPORTING &ACCOUNTING


2. Centrul de Cercetări Statistice – CCS

En: Research Centre in Statistics

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. dr. Carmen PINTILESCU
Tel.: +40 232.201471
E-mail:  pintilescu@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 418, Corp B


3.Centrul de Cercetare în Economie şi Comunicare în Afaceri-CCECA

En: Research Centre in Economics and Business Communication

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. dr. Ion POHOATA
Tel.: +40 232 201609
E-mail: ionpohoata@yahoo.com
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 423, Corp B


4. Centrul de Cercetare în Finanţe – CCF

En: Research Centre in Finance 

-Certificat CNCSIS nr. 154-CC-C din 14.05.2002, reacreditat instituțional prin Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domenii de cercetare/Research:

 • Corporate Finance and Corporate Governance,
 • Banks and Financial markets,
 • Local Government and Public Finance,
 • Insurance and Risk Management

Director:  Prof. dr. Mihaela ONOFREI
Tel.: +40 232 201429
E-mail: onofrei@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/crf/

Adresa: Biroul nr.B 425, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: CENTRE FOR RESEARCH IN FINANCE


5. Centrul de Cercetare în Management – CEMEX

En: Research Centre in Management

-Certificat național CNCSIS nr. 157-CC-C, 2002, reacreditat prin Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domenii de cercetare/ Research: Intercultural Management, Human Resource Management

Director: Prof. dr. Dumitru ZAIŢ
Tel.: +40 232 201437
E-mail: azait@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 619, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR RESEARCH IN MANAGEMENT – CEMEX


6. Centrul de Cercetare în Relaţii Economice Internaţionale şi Studii Europene – CCREISE

En: Research Centre in International Economic Relations and European Studies

-Hotărâre Senat nr. 11/24.07.2008, Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domeniul de cercetare/Research: International Economic Relations

Director: Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Tel.: +40 232 201402
e-mail: gcpas@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 319, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: RESEARCH CENTRE IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES


7. Laborator de cercetare interdisciplinară și de gestionare a cunoștințelor – IRKML

En: Interdisciplinary Research and Knowledge Management Laboratory

Domeniul de cercetare/Research:

 • Communication Networks,
 • Data mining and Analysis (Methodological) Centres, including statistical analysis,
 • Economics and Business Administration

Director: Conf. dr. habil Andreia Gabriela ANDREI
Tel.: +40 232 201435
e-mail:andreia.andrei@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 601A, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND KNOWLEDGE MANAGEMENT LABORATORY-IRKML


8. Centrul pentru Studii Balcanice – CBS

En: Center for Balkan Studies – CBS

-aprobat în Consiliu Facultății, nr.4 din 25 feb. 2020

Director: Lect.dr. Tudor JIJIE
Tel.: +40 232.201441
e-mail: Tudor.jijie@eastmarketing.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 526, Corp B


Grup de cercetare

 1. Grupul de Cercetări în Tehnologii Robotic Process Automation al FEAA – RPA@FEAA

En: Robotic Process Automation Research Group of the Faculty of Economics and Business Administration – RPA@FEAA

Director: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
Tel.: +40 232.201587
e-mail:mirceag@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 304, Corp B

Centre de cercetare

 1. Centrul de cercetări interdisciplinare în știința motricității umane

En: Interdisciplinary Research Centre in Human Movement Science

-Hotărâre Senat nr. 7 din 26.01.2012

Director: Lect. univ. dr. Cezar HONCERIU
Tel.: +40-232-201026; Fax: +40-232-201126
E-mail: chonceri@yahoo.fr

Pagină web: https://www.sport.uaic.ro/centrul-de-cercetari-interdisciplinare-in-stiinta-motricitatii-umane/

Acest centru cuprinde următoarele Direcții/Grupuri de cercetare:

 • Direcție/Grup de cercetare „Medicină sportivă: Coordonator Prof. univ. dr. Paula DROSESCU
 • Direcție/Grup de cercetare „Kinetoterapia în traumatologia sportivă și recuperarea medicală: Coordonator Conf.univ.dr. Marius Niculăeș
 • Direcție/Grup de cercetare „Optimizarea antrenamentului sportiv: Coordonator Lect. univ.dr. Florin TROFIN
 • Direcție/Grup de cercetare „Activități motrice de întreținere corporală și timp liber: Coordonator Prof.univ.dr. Marin CHIRAZI
 • Direcție/Grup de cercetare „Psiho-pedagogia și sociologia educației fizice și sportului. Management și marketing în educație fizică și sport: Coordonator Prof.univ.dr.hab. Beatrice ABALAȘEI
 • Direcție/Grup de cercetare „Fiziologia și biochimia activităților motrice: Coordonator Prof.univ.dr.hab. Adrian COJOCARIU

Adresa: Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Corp D

Centre de cercetare

 1. Centru de Branding și Publicitate

En: Branding and Advertising Centre

Domeniul de cercetare: Științe ale comunicării

Coordonator: Conf.dr. Gerard Leonid Stan
Tel.:+40 232201281
e-mail: gerardstan@gmail.com
Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


2. Centrul de studii media și relații publice – SMRP

En: Centre for Media Studies and Public Relations

Domeniul de cercetare: Științe ale comunicării

Coordonator: Conf.dr. Ștefania Bejan
Tel.: +40 232201281
e-mail: stefania.bejan.uaic@gmail.com
Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


3. Centrul de Studii de Securitate Regională – SRS

En: Centre for Regional Security Studies

-Hotărâre Senat aprilie 2005

Domeniul de cercetare: Relații internaționale, Securitate regională

Coordonator: Prof.dr. George Poede; Conf.dr. Bogdan Ștefanachi
Tel.: +40 232 20 12 82; Fax: +40 232 201154
e-mail: poede@uaic.ro
Pagină web:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


4. Centrul de Estetică și Arte Vizuale -ESV

En: Centre of Aesthetic and Visual Studies 

-Hotărâre a Consiliului facultății

Domeniul de cercetare: Filosofie

Coordonator: Prof. dr. Petru Bejan
Tel.:  +40 232 20 12 84; Fax: +40 232 201154
e-mail: pbejan@uaic.ro
Pagina web:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


5. Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică – PPHP / FPHF

En: Research Centre Group of Practice Philosophy, Hermeneutics and Phenomenology 

-Hotărâre Senat nr. C3/05.11.2009

Domeniul de cercetare: Filosofie

Coordonator: Prof.dr.Ștefan Afloroaei
Tel.: +40 232201284
e-mail: stefan_afloroaei@yahoo.com
Pagina web: https://www.centerhermeneutics.org/
Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR HERMENEUTICS,PHENOMENOLOGY AND PRACTICAL PHILOSOPHY


6. Seminarul de logică discursivă, teoria argumentării și retorică – SLDTAR

En: The seminar of Discursive Logic, Theory of Reasoning and Rhetoric

Domeniul de cercetare: Științe ale comunicării

Coordonator: Prof. Dr. Constantin Sălăvăstru
e-mail: csalav@uaic.ro
Tel.: +40 232 201034; Fax: +40 232 201154
Pagină web: http://www.fssp.uaic.ro/seminar_logica/seminar_logica/seminaren.htm

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


Grupuri de cercetare


1. Grup de Cercetare în Sociologie şi Asistenţă socială – SAS

En: Research Group on Sociology and Social Work

Domeniul de cercetare: Sociologie, Științe politice

Coordonator: Prof. dr. Dumitru Stan
Tel.: +40 232 20 12 80; Fax: +40 232 201154
e-mail: dtrustan@yahoo.com
Pagină web:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A

————————————————————————————
2. Grup de Cercetare în Ştiinţe Politice

En: Political Sciences Research Group

Domeniul de cercetare: Sociologie, Științe politice

Coordonator: Prof. dr. Virgil Stoica
Tel.: +40 232 20 12 82; Fax: +40 232 201154
e-mail: virgilstoica@gmail.com
Pagină web:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A

 

Centre de cercetare

 1. Centrul de Cercetări Avansate în Fizica Plasmei din Iași – IPARC

En: Iasi Plasma Advanced Research Centre

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. dr. habil. Lucel Sirghi
Tel.: +40 232 201186; Fax: +40 232 201150
E-mail: lsirghi@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/en/cercetare-en/centre-grupuri-cercetare-en/cc-iparc-en/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

Infrastructură EERIS asociată: IASI PLASMA ADVANCED RESEARCH CENTER (IPARC)


2. Centrul de Cercetări Avansate în Știintele Vieții și Nanoștiințe – NANOLIFE

En: Centre for Applied Research in Physics and Advanced Technologies

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. univ. dr. Tudor Luchian
Tel.: +40 232 201191; Fax: +40 232 201150
E-mail: luchian@uaic.ro
Pagina web: http://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/home/ ; https://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/centru-de-cercetari-avansate/; http://www2.phys.uaic.ro/bio/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A


3. Centrul de Cercetări Avansate Experimentale și Teoretice în Fizica Materiei Condensate – TERA2CMP

En: Advanced experimental and theoretical research Centre in condensed matter physics

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. univ.dr. Felicia Iacomi
Tel.: +40232201102/2332 Fax: +40232201150
E-mail: iacomi@uaic.ro
Pagina web: http://www.phys.uaic.ro/index.php/en/research/research-centers-groups/cc-fizica-materiei-condensate-en/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

Infrastructură EERIS asociată: ADVANCED EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH CENTER IN CONDENSED MATTER PHYSICS


4. Centrul de Cercetări Aplicate în Fizică și Tehnologii Avansate – CARPATH

En: Centre for Applied Research in Physics and Advanced Technologies 
Director: Prof. univ. dr. Alexandru Stancu
Tel.: +40 232 201175; Fax: +40 232 201150
E-mail: alstancu@uaic.ro
Pagină web: http://stoner.phys.uaic.ro

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR APPLIED RESEARCH IN PHYSICS AND ADVANCED TECHNOLOGIES – CARPATH


Grupuri de cercetare

 1. Grupul de cercetare în electronică fizică și microunde

En: Research group in Electronics and Microwaves

Coordonator: Conf. Dr. Florin Mihai TUFESCU
Tel.:+40232-201077
E-mail:ftufescu@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-electronica-fizica/; https://mail.uaic.ro/~ftufescu/

Adresă:Facultatea de Fizică, Corp A

—————————————————————————————————————————————————

2.  Grupul de cercetare în fizica dielectricilor, feroelectricilor și multiferoicilor

En: Research group in Dielectrics, Ferroelectrics and Multiferroics

Coordonator: Prof. Dr. Liliana MITOȘERIU
Tel.:+40232 20 2406
E-mail: lmtsr@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-fizica-dielectricilor/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

————————————————————————————————————————————————–

3. Grupul de cercetare în biofizică moleculară și fizica medicală

En: Research group in molecular biophysics and medical physics

Coordonator: Prof. univ. dr. Tudor Luchian
Tel.: +40 232 201191; Fax: +40 232 201150
E-mail: luchian@uaic.ro

Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/en/cercetare-en/centre-grupuri-cercetare-en/gc-biofizica-moleculara/; https://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/home/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

—————————————————————————————————————————————————-

4. Grupul de cercetare în fizica energiilor înalte

En: Research group in High energy Physics

Coordonator: Lect. dr. Daniel RADU
Tel.: +40 232 20 1192
E-mail: dradu@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-energii-inalte/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

———————————————————————————————————————————————————

5. Grupul de cercetare – Magnetism-modelare

En: Research group in Magnetism-Modelling 

Coordonator: Prof. dr. Alexandru STANCU
Tel.: +40 23220 1175
E-mail: alstancu@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-magnetism/; http://stoner.phys.uaic.ro/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

———————————————————————————————————————————————————

6. Grupul de materiale magnetice pentru aplicații tehnologice

En: Research group in Magnetic Materials for Technological Applications

Coordonator:Prof. dr. Ovidiu Florin CĂLȚUN
Tel.: +40 23220 1174
E-mail: caltun@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-materiale-magnetice/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

———————————————————————————————————————————————————

7. Grupul de cercetare în fizica materiei condensate și aplicații funcționale avansate

En: Research group in Condensed Matter Physics and Advanced functional applications 

Coordonator:Prof. dr. Dacia Felicia IACOMI
Tel.: +40 23220 2332
E-mail: iacomi@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-fizica-materiei-condensate/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

——————————————————————————————————————————————————-

8. Grupul de cercetare a sistemelor complexe, autoorganizare, spectroscopie și laseri

En: Research group in complex systems, self-organization, spectroscopy and lasers

Coordonator: Conf. dr. habil. Silviu Octavian GURLUI
Tel.: +40 23220 1197
E-mail: sgurlui@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-sisteme-complexe/; http://spectroscopy.phys.uaic.ro/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

Infrastructură EERIS asociată: ATMOSPHERE OPTICS, SPECTROSCOPY AND LASERS LABORATORY LOASL – ACTRIS-RO UAIC

——————————————————————————————————————————————————–

9. Grupul de cercetare în fizică teoretică

En: Research group in Theoretical Physics

Coordonator: Prof. dr. Ciprian DARIESCU
Tel.: +40 23220 2489
E-mail: marina@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-fizica-teoretica/

Adresă: Facultatea de Fizică, Corp A

Centre de cercetare

 1. Centrul de Cercetare Integrată a Riscurilor și Rezilienței

En: Center for Integrated Research on Risks and Resilience

Director: Prof.dr.habil.Adrian Grozavu
Tel.: + 40 232-201075; +40 232 201457;  Fax:  +40 232-201474
E-mail: grozavu@uaic.ro
Pagina web:

Adresă: Facultatea de Geografie și Geologie, Corp B


Centre inactive în prezent:

 • Centre for Physico-Geographical and Soil Science Research, for Sustainable Development of Natural Resources (CCFGPED )
 • Centre for Research of Environmental Risks and Land Use Dynamics

Centru de cercetare si transfer tehnologic in domeniul IT


iTransfer – Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer
Directorul CTT-iT: Prof. dr. Lenuța Alboaie

Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C
E-mail: adria@info.uaic.ro; itransferspace@gmail.com
Pagina web: https://itransfer.space/


Grupuri de cercetare

1.Calcule matriceale și statistici

En: Matrix Computations and Statistics (MCS)

Domeniul de cercetare: Strategii numerice intensive computațional pentru estimarea de modele statistice și econometrice mari.

Coordonator: Conf. dr. Cristian Gațu

Tel.: +40 232 201546, fax: +40 232 201490
e-mail: cgatu@info.uaic.ro
Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C

Afiliere: ERCIM Computational and Methodological Statistics


2. Metode formale în inginerie software

En: Formal Methods in Software Engineering (FMSE)

Domeniul de cercetare: Dezvoltă metode și instrumente (teoriei specificațiilor algebrice, a logicilor și a tehnicilor de rescriere) cu ajutorul cărora programatorii pot să aplice tehnici de demonstrare bazate pe matematică pentru dezvoltarea de aplicații software.

Coordonator: Prof. dr. Dorel Lucanu

e-mail: dlucanu@info.uaic.ro
Pagina web: https://fmse.info.uaic.ro/; https://www.info.uaic.ro/en/research/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C


3.Criptografia și securitatea informațiilor

En: Cryptography and Information Security (C-IS)

Domeniul de cercetare: Primitive criptografice, protocoale criptografice și verificarea simbolică a protocoalelor criptografice, teoria computațională a numerelor legată de criptografie

Coordonator: Prof.  dr. Ferucio Laurențiu Țiplea

Tel.: +40 232 201538
e-mail:  ferucio.tiplea@uaic.ro
Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C


4. Rețele Petri

En: Petri nets

Domeniul de cercetare: Aspecte teoretice și practice ridicate de analiza rețelelor Petri și a rețelelor de tip workflow în contextul folosirii lor în modelarea sistemelor distribuite

Coordonator: Prof.  dr. Ferucio Laurențiu Țiplea

Tel.: +40 232 201538
e-mail:  ferucio.tiplea@uaic.ro
Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C


5. Învățare automată și aplicații pentru bioinformatică

En: Machine Learning and Applications to Bioinformatics (MLB)

Domeniul de cercetare: Implementarea instrumentelor pentru învățare automată și folosirea lor pentru a rezolva diferite probleme, în special în zona bio-medicală (e.g. detectarea de micro-RNA-uri, clasificarea probelor mRNA de la pacienți alergici/non-alergici)

Coordonator: Conf. dr. Liviu Ciortuz

Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C


6. Calcul evolutiv în optimizare și data mining

En: Evolutionary Computing in Optimization and Data Mining (ECODAM)

Domeniul de cercetare: Dezvoltarea de metaeuristici pentru rezolvarea problemelor complexe de optimizare, dezvoltarea si aplicarea de tehnici de învățare dedicate analizei exploratorii a datelor și analizei predictive prin clasificare și regresie, metode specifice dedicate bazelor mari de date (big data), detecţia de programe maliţioase, hibridizarea algoritmilor evolutivi cu metode specifice învățării automate

Coordonator: Prof. dr. Henri Luchian

e-mail: hluchian @ thor.info.uaic.ro
Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/; https://profs.info.uaic.ro/~summerschool/summerschool/public/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C


7. Procesarea limbajului natural

En: Natural Language Processing (NLP-Group@UAIC-FII)

Domeniul de cercetare: Elaborarea modelelor computaționale pentru limbajul scris și cel vorbit; dezvoltarea de instrumente de procesare NLP pentru limbile română și engleză; dezvoltarea și colectarea de resurse pentru limba română.

Coordonator: Prof. dr. Dan Cristea

Tel.: +40 232.201542
Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C


8. Sisteme distribuite aplicate

En: Applied Distributed Systems (ADS)

– Hotărâre Senat nr. 21/29.09.2016

Domeniul de cercetare: sisteme distribuite, arhitecturi cloud, aspecte de securitate și privacy în cloud-uri publice, private sau hibride, compunere de servicii (orchestrare, coreografii); paradigme și modele de programare în cloud; cloud DevOps; sisteme distribuite bazate pe evenimente

Coordonator: Conf. dr. Lenuța Alboaie

Fax: +40 232 201490
e-mail: adria@info.uaic.ro
Pagina web: https://www.info.uaic.ro/en/research/; https://profs.info.uaic.ro/~ads/
Adresa: Facultatea de Informatică, Corp C

Centre de cercetare

1. Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii

En: Centre for Researches of Social Elites and Power’s Ideology

-Hotărâre Senat nr. 9 din 27.01.2011

Domeniul de cercetare: Istoriografia europenă de renovare a istoriei politice, în care rolul elitelor și formele de expresie ale puterii ocupă un rol tot mai important.

Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Liviu Pilat

Tel.: +40 232 201274
E-mail: liviu.pilat@gmail.com
Pagina web: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-istorie/centrul-de-cercetari-privind-elitele-sociale-si-ideologia-puterii/

Adresa: Facultatea de Istorie


2. Centrul de Studii Clasice şi Creştine 

En: Centre for Classical and Christian Studies

Hotărâre Senat din 17.02.2005

Domenii de cercetare:

 • istorie şi cultura greco-latină;
 • spiritualitate creştină timpurie;
 • păgânism versus creştinism şi creştinism versus păgânism;
 • impactul culturii clasice şi creştine în spiritualitatea europeană;
 • antropologia culturală, a lumii clasice şi creştine timpurii.

Coordonator:  Prof. univ. dr.  Nelu Zugravu

Tel.: +40 232 201634
E-mail: nelu@uaic.ro
Pagină web:  http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-studii-clasice-si-crestine/

Adresa: Facultatea de Istorie


3. Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice

En: Interdisciplinary Centre for Archaeo-Historical Studies

Domenii de cercetare: preistorie, istorie antica si arheologie

Coordonator:  Prof. dr. Lucrețiu Bîrliba

Tel.: +40 232 201619
E-mail: blucretiu@yahoo.com
Pagină web: http://cisa.uaic.ro/

Adresa: Facultatea de Istorie

Infrastructură EERIS asociată: DEPARTMENT OF ANCIENT STUDIES AND ARCHAEOLOGY


4. Centrul de Istoria Evreilor şi Ebraistică

En: Centre for Jews’ History and Hebrew Studies

-Hotărâre Senat nr. I/35, din 12.11.1999

Coordonator: Prof. dr. Alexandru-Florin PLATON

Tel.: +40 232 201057
E-mail: aplaton@uaic.ro
Pagină web:https://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-istoria-evreilor-si-ebraistica/

Adresa: Facultatea de Istorie


5. Centrul de Istorie a Relaţiilor Internaţionale

En: Centre for History of International Relationships (CIRI)

-Hotărâre Senat nr. 170 din 28.02.2005

Domenii de cercetare: Sistemul politic internaţional, formule şi tendinţe (vechi sau noi) de organizare a păcii, evoluţia istorică şi administrarea principalelor crize internaţionale sau focare de conflict, imaginarul raporturilor inter- etnice, perspective economice, incidenţe sociale şi instituţionale, interpretări juridice şi etno –culturale.

Coordonator: Lect.dr. Gabriela Lenca

Tel.: +40-232-201056; +40-232-201617
E-mail: istrelatiilor@yahoo.com
Pagină web: https://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-istorie-a-relatiilor-internationale/

Adresa: Facultatea de Istorie

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR THE HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS


6. Centrul de Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului

En: Centre for Communism’s and Postcommunism’s Studies 

-Hotărâre Senat nr. 170 din 28.02.2005

Domenii de cercetare: Studierea regimului comunist şi a consecinţelor acestuia la toate nivelurile de învăţământ

Pagină web: https://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centrul-de-studii-asupra-comunismului-si-postcomunismului/

Adresa: Facultatea de Istorie


7. Centrul de Istorie a secolului XX

En: Centre for the XXth Century History

-Aprobat de Consiliul Facultății de Istorie la 22 iunie 2017

Coordonator: Conf. dr.Adrian Vițălaru

Tel.: +40 0232-201273
E-mail: avitalaru@yahoo.com

Pagină web: https://cis20.ro/

Adresa: Facultatea de Istorie


Grupuri de cercetare

 1. Migration and mobility in the Roman world
 2. Relationships between the Romanian Principalities and Mount Athos
 3. The body as a metaphoric representation in Romanian politics and society from the Middle Ages to our times
 4. The towns of Romanian Principalities in medieval and pre-modern times

Centre de cercetare

1.Centru de Cercetare a Dinamicii Interculturale şi Interlingvistice Actuale

En: Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research (LINGUACULTURE)

-Hotărâre Senat nr. 6/26.06.2014, Certificat de recunoastere din partea MEC si CNCSIS nr. 25/12.09.2006
Director: Prof. univ.dr.Rodica Dimitriu
E-mail: rodica.dimi@gmail.com
Tel.: +40 743480225; Fax: +40 232 201152
Pagina web:http://www.linguaculture.ro/

Adresa: Facultatea de Litere.


2.Centrul de Studii Coreene

En: Center for Korean Studies (ROK)

-Hotărâre Senat nr. 13/26.09.2019

Director: Conf.dr. Oana Cogeanu
E-mail: rokcenteriasi@gmail.com
Tel.: 004 0741 554 353
Pagina web: https://korea.lit.uaic.ro/ro/acasa/

Adresa: Facultatea de Litere


3. Centrul de reușită universitară al Universității ”Alexandru Ioan Cuza” 

En: Centre de réusite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza de Iasi (CRU)

-Document bilateral semnat pe data de 15.10.2012, Conventia AUF-ECO-071, intre UAIC si Agentia Universitara de Francofonie, raport de activitate primit

Director/Coordonator: Conf.dr.Diana Gradu, Lect.asoc. Dana Nica

E-mail: dianagradu@yahoo.com

Adresa: Facultatea de Litere


4. Centrul de Studii Canadiene

En: Centre d’Etudes Canadiennes/ Centre for Canadian Studies

Director: Conf.dr.Cristina Petraș

E-mail: cristina.petras@uaic.ro
Tel: 004-0745-283738

Adresa: Facultatea de Litere

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR CANADIAN STUDIES

Grupuri de cercetare

 1. Grupul de Algebră

En: Algebra Research Group (MathAlg Group)

Coordonator: Prof. dr. Violeta Fotea
E-mail: violeta.fotea@uaic.ro
Tel.: +40 232201210
Pagina web: https://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=3010

Adresa: Facultatea de Matematică


2. Grupul de analiză matematică

En: Mathematical Analysis Research Group (MathAnalysis Group)

Coordonator: Acad. Constantin Zălinescu
E-mail: zalinescu@uaic.ro
Tel.: +40 232201222
Pagina web: https://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=3010

Adresa: Facultatea de Matematică


3. Grupul de Ecuații diferențiale, Modelare matematică și Aplicații

En: Differential Equations, Mathematical Modelling and Applications Research Group (MathEDP Group)

Coordonator: Acad. Viorel Barbu
E-mail: vb41@uaic.ro
Tel.: +40 232201060
Pagina web: https://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=3010

Adresa: Facultatea de Matematică


4. Grupul de Geometrie

En: Geometry Research Group (MathGeo Group)

Coordonator: Prof. dr. Cezar Oniciuc
E-mailoniciucc@uaic.ro
Tel.: +40 232201060
Pagina web: https://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=3010

Adresa: Facultatea de Matematică


5. Grupul de Mecanică și Astronomie

En: Mechanics and Astronomy Research Group (MathAstroMech Group)

Coordonator: Prof. dr. Cătălin Galeș
E-mailcgales@uaic.ro
Tel.: +40 232201060
Pagina web: https://www.math.uaic.ro/index.php?lb=0&cod=0&id=3010

Adresa: Facultatea de Matematică

Centre de cercetare

1.Centrul de Cercetare în domeniul Pshihologie

En: Research Centre in Psychology 

-Hotărâre Senat nr. 13/29.05.2014
Director: Prof. dr. Loredana Gherasim
Tel.: + 0232 201293
E-mail: gloreda@uaic.ro
Pagina web: https://www.psih.uaic.ro/ccp/

Adresa: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Corp D


2.Centrul de cercetare în domeniul științe ale educație
En: Research Centre in Education sciences

Director: Prof. dr. Nicoleta Laura Popa
Tel.: + 0232 201294
E-mail: nicoleta.laura.popa@uaic.ro
Pagina web: https://www.psih.uaic.ro/ccsted/
Adresa: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Corp D

Infrastructură EERIS asociată: EDUCATION SCIENCES RESEARCH LABORATORYInstitutul de Educație Continuă
En: Institute of Continuing Education

Director: Lect. dr. Magda Elena Samoilă
Tel.: + 0232 201294
E-mail: magda.samoila@uaic.ro
Pagina web: http://iec.psih.uaic.ro/
Adresa: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Corp D

Centrul de Cercetare în Teologie Ortodoxă ”Filaret Scriban”

En: Filaret Scriban Research Centre in Orthodox Theology

-Hotărîre Senat nr. 7 din 22.07.2010

Director: Prof. dr.pr. Ion Vicovan
Adresa: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Strada Cloşca nr.9,  Iasi
E-mail: : ion.vicovan@gmail.com, teologie.ortodoxa@uaic.ro
Tel.:  +40 232 201328; 0232 201102 int. 2424, 2423, 2425.
Pagina web: https://teologie.uaic.ro/page/ca225e73-66c3-419a-9978-fecf9b6961df