Grupuri de Cercetare

 1. Grup de Cercetare Genetică Moleculară şi Evolutivă

En: Molecular and Evolutionary Genetics Research Group

Domeniul de cercetare/Research: Biologie Moleculară, Biochimie, Genetică

Coordonator: Șef lucrări dr. Lucian GORGAN
Tel.: +40 232 201574; Fax: +40 232 201472
e-mail: lucian.gorgan@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/genetica/index.html

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: MOLECULAR GENETICS LABORATORY 


2. Grup de Cercetare în Comportamentul animal și Ecotoxicologie -ABE

En: Animal Behavior and Ecotoxicology research group (ABE)

Domeniul de cercetare/Research: Calitatea apei, Biodiversitate

Coordonator: Prof. dr. Mircea NICOARĂ
Tel.: +40 232 201525; Fax: +40 232 201472
e-mail: mirmag@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/abeteam/HOME-1st%20page.html 

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: ECOTOXICOLOGY AND ANIMAL BEHAVIOR LABORATORY


3. Grup de Cercetare în Bioarheologie – BRG

En: Bioarchaeology Research Group (BRG)

Domeniul de cercetare/Research: Bioarheologie

 • Analysis of biological remains found in archaeological sites;
 • Paleozoologie and Evolutionary Biology;
 • Anthropology, Human Genetics.

Coordonator: Conf. Dr. Luminița BEJENARU
Tel.: +40 232 201527
e-mail: lumib@uaic.ro
Pagină web: http://bioarchaeologyuaic.simplesite.com/

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B


4. Grup de Cercetare: Identificarea și Caracterizarea Moleculelor Biologic Active – BioActive

En: Identification and Characterization of Biological Active Molecules (BioActive)

Domeniul de cercetare/Research: Biochimie, Bioinformatică

 • behavioral  tests;
 • brain oxidative stress and citotoxycity;
 • assessment of cognitive processes using animal toxicological models (6-hydroxy-dopamine and  beta-amyloid peptide);
 • plants used in herbal medicine; natural products from plants – extraction and characterization;
 • in-vitro oxidative stress and the stress defense mechanism;  biochemical characterization of  plant and animal extracts;
 • antimicrobial testing; isolation and characterization of bacterial strains producing biological active compounds;
 • proteins purification and characterization;
 • bioinformatics (sequence analysis, protein structure prediction and in-silico docking);
 • computational Biophysics; Molecular dynamics (NAMD; VMD)

Coordonator: Prof. dr. Marius MIHĂȘAN
Tel.: +40(0)232202434,  +40(0)232201072
e-mail: marius.mihasan@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/bioactive/index.html

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE MOLECULES – BIOACTIVE


5.Grup de Cercetare: Diversitatea și Filogenia Nevertebratelor

En: Research Group in Invertebrate Diversity and Phylogenetics

Domeniul de cercetare/Research: Biologie nevertebrate, Filogenie nevertebrate (cu precădere: viespi parazite, coleoptere, scorpioni, tartigrade)

 • parasitic wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea and Platygastroidea),
 • beetles (longhorn beetles and bean weevils (Coleoptera: Cerambycidae and Bruchidae))
 • other groups such as tardigrades and scorpions.

Coordonator: Șef lucrări dr. Lucian FUSU
Tel.: +40(0)232201072
e-mail: lucian.fusu@uaic.ro
Pagină web: http://cercetare.bio.uaic.ro/grupuri/nevertebrate/index.html

Adresă: Facultatea de Biologie, Corp B


6. Grupul de Cercetare pentru Micropropagarea si Prezervarea Germoplasmei – GERMOBIOTECH

En: Micropropagation and Germplasm Preservation Laboratory (GERMOBIOTECH)

Domeniul de cercetare/Research: Micropropagarea și prezervarea unor specii rare sau amenințate

 • micropropagation and germplasm Preservation

Coordonator: Prof. dr. Cătălin TĂNASE
Tel.:+40(0)232201373
e-mail: gbot.is@uaic.ro
Pagină web: https://botanica.uaic.ro/Germobiotech_ro.htm
Adresă: Grădina Botanică „Anastasie Fătu”

1.Centrul de cercetare: Studii avansate in Chimie – SAChem

EN: Research Center: Advanced Studies in Chemistry

Hotărâre Senat nr. 9/27.03.2014

Domenii de cercetare:

 • Procese fotochimice, studii de reactivitate şi cinetică chimică a unor compuşi organici în fază gazoasă şi lichidă;
 • Compoziţia chimică şi caracterizarea structurală a aerosolilor anorganici şi organici;
 • Chimismul aerosolilor atmosferici şi efectele lor asupra sănătăţii umane şi a climei;
 • Impactul compuşilor organici volatili asupra chimismului troposferic;
 • Sinteze si caracterizări de compusi oxidici cu structură de tip spinel;
 • Sinteze si caracterizări de compuşi oxidici cu structura de tip perovskit;
 • Sinteze, caracterizări şi imobilizări pe suporturi a unor compuşi coordinativi polinucleari cu rol catalitic;
 • Electrochimie şi coroziune;
 • Voltametrie şi spectroscopie de impedanţă electrochimică;
 • Caracterizarea fizico-chimică a monocristalelor;
 • Sinteza şi caracterizarea compuşilor coordinativi;
 • Sinteza şi caracterizarea materialelor anorganice;
 • Chimia şi sănătatea: chimia heterociclurilor cu azot si chimie medicinală;
 • Chimia şi nanoştiintele: macrocicluri cu azot si oxigen, chimie supramoleculară;
 • Chimia şi mediul: reactii ecologic prietenoase sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor;
 • Dezvoltarea de metode de determinare a contaminanților chimici din matrici complexe;
 • Dezvoltarea de metode și materiale pentru decontaminarea și tratarea sistemelor lichide.

Director: Prof. univ.dr. Ionel Mangalagiu

Tel.: +40-232-201343; Fax: +40-232-201313
E-mail: ionelm@uaic.ro

Adresa: Facultatea de Chimie

Pagina web: http://www.chem.uaic.ro/ro/cercetare/centre.html

Infrastructură EERIS asociată: ADVANCED STUDIES IN CHEMISTRY

Acest centru de cercetare cuprinde următoarele grupuri de cercetare:

ASCHEM cuprinde mai multe laboratoare experimentale mari care acoperă toate domeniile chimiei: Chimie analitică, Biochimie, Enzimologie, Toxicologie, Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie fizică și Chimia materialelor.

Centre de cercetare

1.Centrul de Studii Europene

En: Centre for European Studies

-Hotărâre Senat nr. 11 din 24.07.2008
Domenii de cercetare: Economie, Dezvoltare regională, Științe politice, Drept
Director/Coordonator: CS II dr. Ramona Țigănașu
Tel.: +40.232.201.318; Fax: +40.232.201.818
E-mail: studeur@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp I – vezi harta
Pagina web: http://cse.uaic.ro
Infrastructură EERIS asociată: RESEARCH CENTRE IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES


2.Centrul de studii în domeniul științelor penale ”Vespasian Pella”

En: Center for Criminal Sciences ”Vespasian Pella”

Hotărârea Consiliului Facultății de Drept în ședința din data de 23 septembrie 2013

Director/Coordonator: NU
Contact: Lect. dr. Mihai DUNEA
Tel.:+40 232 201269
E-mail: mihai.dunea@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A


3.Centrul Robertianum de drept privat

En: Robertianum Center of private law

-Hotărâre a Consiliului profesoral al Facultății de Drept, anul 2012

Domenii de cercetare: Drept privat
Director/Coordonator: Lect. dr. Codrin Macovei

Tel.: +40 232 201685
E-mail: mcodrin@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A

Pagina web: http://www.centrulrobertianum.ro/


4.Centrul de Drept International ”Mihail Vasile Jakotă”

En: Center for International Law ”Mihail Vasile Jakotă”

Domenii de cercetare: Drept internațional
Coordonatori: Prof.dr. Carmen Tamara Ungureanu, Lect.dr. Carmen Moldovan

Tel.: +40 232 201682, +40 232 201102 interior 2523
E-mail: carmen.ungureanu@uaic.ro, carmen.moldovan@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A


5.Centrul de DREPTUL AFACERILOR „I.L. GEORGESCU”

En: ”I.L. Georgescu” Center for business law

-Hotărârea Consiliului Facultății de Drept din 18 Septembrie 2018

Domenii de cercetare: Dreptul afacerilor
Coordonatori: Conf. dr. Septimiu Vasile Panainte, Conf. dr. Lucia Irinescu, Conf. dr. Ioana Maria Costea

Tel.: +40 232 201681
E-mail: lucia.irinescu@uaic.ro
Adresa: Facultatea de Drept, Corp A


Grupuri de cercetare

1.Grupul de cercetare: Influențe contemporane ale jurisprudenței instanțelor europene asupra dreptului privat românesc

En: Contemporary influences of European Courts’ case-law on Romanian private law

2.Grupul de cercetare: Impactul digitalizării asupra evoluției dreptului public

En: Impact of digitalization on the evolution of public law

Centre de cercetare

1. Centrul de Cercetare în Sisteme Informaţionale, Raportări Financiare şi Contabilitate- CCSIRFC/ CESINCON

(Centrul de cercetare pentru sisteme informatice pentru afaceri)

En: Research Center for Business Information Systems, Financial Reporting & Accounting (Research Centre for Business Information Systems)

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domenii de cercetare/Research: 

 • Data mining and Analysis (Methodological) Centres, including statistical analysis
 • Data Archives, Data Repositories and Collections
 • Software Service Facilities
 • Robotic Process Automation, Business Information Systems

Director: Prof. dr. Marin FOTACHE
Tel.:  +40 0232 201430
E-mail:  fotache@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 420, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: CCSIRFC- RESEARCH CENTER FOR BUSINESS INFORMATION SYSTEMS, FINANCIAL REPORTING &ACCOUNTING


2. Centrul de Cercetări Statistice – CCS

En: Research Centre in Statistics

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. dr. Carmen PINTILESCU
Tel.: +40 232.201471
E-mail:  pintilescu@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 418, Corp B


3.Centrul de Cercetare în Economie şi Comunicare în Afaceri-CCECA

En: Research Centre in Economics and Business Communication

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. dr. Ion POHOATA
Tel.: +40 232 201609
E-mail: ionpohoata@yahoo.com
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 423, Corp B


4. Centrul de Cercetare în Finanţe – CCF

En: Research Centre in Finance 

-Certificat CNCSIS nr. 154-CC-C din 14.05.2002, reacreditat instituțional prin Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domenii de cercetare/Research:

 • Corporate Finance and Corporate Governance,
 • Banks and Financial markets,
 • Local Government and Public Finance,
 • Insurance and Risk Management

Director:  Prof. dr. Mihaela ONOFREI
Tel.: +40 232 201429
E-mail: onofrei@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/crf/

Adresa: Biroul nr.B 425, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: CENTRE FOR RESEARCH IN FINANCE


5. Centrul de Cercetare în Management – CEMEX

En: Research Centre in Management

-Certificat național CNCSIS nr. 157-CC-C, 2002, reacreditat prin Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domenii de cercetare/ Research: Intercultural Management, Human Resource Management

Director: Prof. dr. Dumitru ZAIŢ
Tel.: +40 232 201437
E-mail: azait@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 619, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR RESEARCH IN MANAGEMENT – CEMEX


6. Centrul de Cercetare în Relaţii Economice Internaţionale şi Studii Europene – CCREISE

En: Research Centre in International Economic Relations and European Studies

-Hotărâre Senat nr. 11/24.07.2008, Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Domeniul de cercetare/Research: International Economic Relations

Director: Prof. dr. Gabriela Carmen PASCARIU
Tel.: +40 232 201402
e-mail: gcpas@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 319, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: RESEARCH CENTRE IN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES


7. Laborator de cercetare interdisciplinară și de gestionare a cunoștințelor – IRKML

En: Interdisciplinary Research and Knowledge Management Laboratory

Domeniul de cercetare/Research:

 • Communication Networks,
 • Data mining and Analysis (Methodological) Centres, including statistical analysis,
 • Economics and Business Administration

Director: Conf. dr. habil Andreia Gabriela ANDREI
Tel.: +40 232 201435
e-mail:andreia.andrei@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 601A, Corp B

Infrastructură EERIS asociată: INTERDISCIPLINARY RESEARCH AND KNOWLEDGE MANAGEMENT LABORATORY-IRKML


8. Centrul pentru Studii Balcanice – CBS

En: Center for Balkan Studies – CBS

-aprobat în Consiliu Facultății, nr.4 din 25 feb. 2020

Director: Lect.dr. Tudor JIJIE
Tel.: +40 232.201441
e-mail: Tudor.jijie@eastmarketing.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 526, Corp B


Grup de cercetare

 1. Grupul de Cercetări în Tehnologii Robotic Process Automation al FEAA – RPA@FEAA

En: Robotic Process Automation Research Group of the Faculty of Economics and Business Administration – RPA@FEAA

Director: Prof. univ. dr. Mircea GEORGESCU
Tel.: +40 232.201587
e-mail:mirceag@uaic.ro
Pagina web: http://www.feaa.uaic.ro/cercetare/centre/

Adresa: Biroul nr. B 304, Corp B

Centre de cercetare

 1. Centrul de cercetări interdisciplinare în știința motricității umane

En: Interdisciplinary Research Centre in Human Movement Science

-Hotărâre Senat nr. 7 din 26.01.2012

Director: Lect.univ. dr. Cezar HONCERIU
Tel.: +40-232-201026; Fax: +40-232-201126
E-mail: chonceri@yahoo.fr

Adresa: Facultatea de Educaţie fizică şi Sport, Corp D

Centre de cercetare

 1. Centru de Branding și Publicitate

En: Branding and Advertising Centre

Coordonator: Conf.dr. Gerard Leonid Stan

Tel.:

e-mail:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


2. Centrul de studii media și relații publice – SMRP

En: Centre for Media Studies and Public Relations

Coordonator: Conf.dr. Ștefania Bejan

Tel.:

e-mail:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


3. Centrul de Studii de Securitate Regională – SRS

En: Centre for Regional Security Studies

-Hotărâre Senat aprilie 2005
Coordonator: Prof.dr. George Poede; Conf.dr. Bogdan Ștefanachi
Tel.: +40 232 20 12 82; Fax: +40 232 201154
e-mail: poede@uaic.ro
Pagină web: http://www.fssp.uaic.ro/content/index/3_20_51/Specializ%C4%83ri/20.html

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


4. Centrul de Estetică și Arte Vizuale -ESV

En: Centre of Aesthetic and Visual Studies 

-Hotărâre a Consiliului facultății
Coordonator: Prof. dr. Petru Bejan
Tel.:  +40 232 20 12 84; Fax: +40 232 201154
e-mail: pbejan@uaic.ro
Pagina web: http://www.fssp.uaic.ro/content/index/3/Programe%20de%20studii/1.html

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


5. Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie și Filosofie practică – PPHP / FPHF

En: Research Centre Group of Practice Philosophy, Hermeneutics and Phenomenology 

-Hotărâre Senat nr. C3/05.11.2009

Coordonator: Prof.dr.Ștefan Afloroaei

Tel.:

e-mail:

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR HERMENEUTICS,PHENOMENOLOGY AND PRACTICAL PHILOSOPHY


6. Seminarul de logică discursivă, teoria argumentării și retorică – SLDTAR

En: The seminar of Discursive Logic, Theory of Reasoning and Rhetoric
Coordonator: Prof. Dr. Constantin Sălăvăstru
e-mail: csalav@uaic.ro
Tel.: +40 232 201034; Fax: +40 232 201154
Pagină web: http://www.fssp.uaic.ro/seminar_logica/seminar_logica/seminaren.htm

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


Grupuri de cercetare


1. Grup de Cercetare în Sociologie şi Asistenţă socială – SAS

En: Research Group on Sociology and Social Work

Coordonator: Prof. dr. Dumitru Stan
Tel.: +40 232 20 12 80; Fax: +40 232 201154
e-mail: dtrustan@yahoo.com
Pagină web: http://www.fssp.uaic.ro/content/index/3_20_51/Specializ%C4%83ri/17.html
http://www.fssp.uaic.ro/content/index/3_20_51/Specializ%C4%83ri/18.html

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A


2. Grup de Cercetare în Ştiinţe Politice

En: Political Sciences Research Group
Coordonator: Prof. dr. Virgil Stoica
Tel.: +40 232 20 12 82; Fax: +40 232 201154
e-mail: virgilstoica@gmail.com
Pagină web: http://www.fssp.uaic.ro/content/index/3_20_51/Specializ%C4%83ri/19.html

Adresă: Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Corp A

 

Centre de cercetare

 1. Centrul de Cercetări Avansate în Fizica Plasmei din Iași – IPARC

En: Iasi Plasma Advanced Research Centre

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. dr. habil. Lucel Sirghi
Tel.: +40 232 201186; Fax: +40 232 201150
E-mail: lsirghi@uaic.ro
Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/en/cercetare-en/centre-grupuri-cercetare-en/cc-iparc-en/

Infrastructură EERIS asociată: IASI PLASMA ADVANCED RESEARCH CENTER (IPARC)


2. Centrul de Cercetări Avansate în Știintele Vieții și Nanoștiințe – NANOLIFE

En: Centre for Applied Research in Physics and Advanced Technologies

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. univ. dr. Tudor Luchian
Tel.: +40 232 201191; Fax: +40 232 201150
E-mail: luchian@uaic.ro
Pagina web: http://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/home/ ; https://biofizicafizicamedicala.wordpress.com/centru-de-cercetari-avansate/; http://www2.phys.uaic.ro/bio/


3. Centrul de Cercetări Avansate Experimentale și Teoretice în Fizica Materiei Condensate – TERA2CMP

En: Advanced experimental and theoretical research Centre in condensed matter physics

-Hotărâre Senat nr. 8/27.02.2014

Director: Prof. univ.dr. Felicia Iacomi
Tel.: +40232201102/2332 Fax: +40232201150
E-mail: iacomi@uaic.ro
Pagina web: http://www.phys.uaic.ro/index.php/en/research/research-centers-groups/cc-fizica-materiei-condensate-en/

Infrastructură EERIS asociată: ADVANCED EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH CENTER IN CONDENSED MATTER PHYSICS


4. Centrul de Cercetări Aplicate în Fizică și Tehnologii Avansate – CARPATH

En: Centre for Applied Research in Physics and Advanced Technologies 
Director: Prof. univ. dr. Alexandru Stancu
Tel.: +40 232 201175; Fax: +40 232 201150
E-mail: alstancu@uaic.ro
Pagină web: http://stoner.phys.uaic.ro

Infrastructură EERIS asociată: CENTER FOR APPLIED RESEARCH IN PHYSICS AND ADVANCED TECHNOLOGIES – CARPATH


Grupuri de cercetare

 1. Grupul de cercetare în electronică fizică și microunde

En: Research group in Electronics and Microwaves

Coordonator: Conf. Dr. Florin Mihai TUFESCU

Tel.:+40232-201077

E-mail:ftufescu@uaic.ro

Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-electronica-fizica/; https://mail.uaic.ro/~ftufescu/

2.  Grupul de cercetare în fizica dielectricilor, feroelectricilor și multiferoicilor

En: Research group in Dielectrics, Ferroelectrics and Multiferroics

Coordonator: Prof. Dr. Liliana MITOȘERIU

Tel.:+40232 20 2406

E-mail: lmtsr@uaic.ro

Pagina web: https://www.phys.uaic.ro/index.php/cercetare/centre-grupuri-cercetare/gc-fizica-dielectricilor/


Domeniul de cercetare: Informatică, Transfer tehnologic în domeniul IT
iTransfer
Centrul de Transfer Tehnologic iTransfer
Coordonator: prof. dr. Lenuța Alboaie
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I,
Facultatea de Informatică, Str. General Berthelot, Nr. 16, RO-700483 – Iaşi
Tel.:
E-mail:
Pagina web:

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Cercetări privind Elitele Sociale şi Ideologia Puterii
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași, Facultatea de Istorie, Bd. Carol I, nr. 11, 700506,Iași, România
Coordonator: Prof. univ. dr. habil. Liviu Pilat
E-mail: liviu.pilat@gmail.com
Tel.: +40 232 201274
Pagina web: http://www.uaic.ro/studii/facultati-2/facultatea-de-istorie/centrul-de-cercetari-privind-elitele-sociale-si-ideologia-puterii/

Domeniul de cercetare: Istorie
Centrul de Studii Clasice şi Creştine 

Coordonator:  Prof. univ. dr.  Nelu Zugravu
E-mail: nelu@uaic.ro
Tel.: +40 232 201634
Pagină web:  http://history.uaic.ro/cercetare/centre-de-cercetare-2/centruI-de-studii-clasice-si-crestine/

Domeniul de cercetare: Filologie, Limbă și Cultură Germană
ZDK – IASI
Centrul de Cercetare a culturii germane (presă, literatură, limbă, civilizație) /
Zentrum für Erforschung der deutschen Kultur (Presse, Literatur, Sprache, Zivilisation)  – ZDK

Director: Prof. univ.dr.Andrei Corbea-Hoişie
Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Tel.: +40 724423300; Fax: +40 232 201152
E-mail: ahoisie@hotmail.com
Pagina web: http://germanistik.uaic.ro/index.php/ro/cadre/centrul-de-cercetare-zdk-iasi

.

Domeniul de cercetare: Filologie
LINGUACULTURE
Centru de Cercetare a Dinamicii Interculturale şi Interlingvistice Actuale/
Centre for (Inter)cultural and (Inter)lingual Research

Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Coordonator: Prof. univ.dr.Rodica Dimitriu
E-mail: rodica.dimi@gmail.com
Tel.: +40 743480225; Fax: +40 232 201152
Pagina web:http://www.linguaculture.ro/

.

Domeniul de cercetare: Filologie, Limbă și Cultură Coreană
ROK
Centrul de Studii Coreene/
ROK Center for Korean Studies

Adresa: Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Litere, Bd. Carol I, 11, RO – 700506 Iasi
Director: prof. dr Henri Luchian
E-mail:rokcenteriasi@gmail.com
Tel.: 004 0741 554 353
Pagina web: https://korea.lit.uaic.ro/ro/acasa/

Domeniul de cercetare: Psihologie
Centrul de Cercetare în domeniul Pshihologie
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi
Coordonator: Conf.univ.dr.Loredana Gherasim
Tel.: + 0232 201293
E-mail: gloreda@uaic.ro
Pagina web: https://www.psih.uaic.ro/ccp/

.

Domeniul de cercetare: Științe ale educației
Centrul de cercetare în domeniul științe ale educație
Adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Toma Cozma, Nr. 3, RO-700554 – Iaşi
Coordonator: Conf.univ.dr.Nicoleta Laura Popa

Domeniul de cercetare: Ştiinţe umane
Centrul de cercetare Filaret Scriban in Teologie Ortodoxa
Director: Prof.univ.dr.pr. Petraru Gheorghe, Prof.univ.dr.pr. Ion Vicovan
Adresa: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Strada Cloşca nr.9, 700066, Iasi, Romania
E-mail: petrarugeorge@yahoo.fr
Tel.:  +40 746500908 ; Fax: +40 232 258430
Pagina web: http://teologie.uaic.ro/main/centruFilaret