Rezultate finale

Rezultate finale

Rezultate evaluare – contestații

Rezultate evaluare granturi UAIC 2017 – contestații (.pdf)

Lista contestațiilor depuse

Lista contestațiilor depuse la competiția de granturi interne (.pdf)

Rezultatele evaluării

Rezultate evaluare competitie granturi UAIC 2017 (.pdf)

Lista propunerilor de proiecte depuse cu observații privind eligibilitatea

Nr.

crt.

Nr.

UAIC

Data
depunerii
Facultatea/
Departamentul
Nume și prenume Data nașterii Grad științific

Încadrare

CIM  în UAIC

Decizie BECA

C9/01.11.2017

Observații
1 16474 11/10/2017 Biologie STRUNGARU Ștefan-Adrian 20/08/1989 ACS dr. determinat,
01.09.2015-31.08.2018
neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
2 17340 23/10/2017 DCI  – Domeniul Științe MIHU-PINTILIE Alin 10/10/1986 ACS dr. determinat,
01.09.2015-31.08.2018
neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
3 17341 23/10/2017 Stațiunea Biologică Marină Agigea BALTAG Emanuel Ștefan 26/12/1985 CS III  dr. determinat,
01.03.2016-28.02.2019
neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
4 17495 25/10/2017 Geografie și Geologie MIHAI Florin-Constantin 18/02/1986 ACS dr. determinat,
01.03.2017-29.02.2020
eligibil
5 17458 25/10/2017 Matematica GHIBA Ionel – Dumitrel 27/12/1982 asist.univ.dr. nedeterminat eligibil
6 17560 26/10/2017 Informatică ARUSOAIE Andrei 26/11/1987 lect.univ.dr. nedeterminat eligibil
7 17569 26/10/2017 DCI – Domeniul Socio – Uman RUSU Valentina Diana 25/01/1985 CS III dr. nedeterminat eligibil
8 17628 27/10/2017 Chimie ION Laura 26/07/1988 ACS dr. determinat 15.08.2017-31.12.2017 neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiară a unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
9 17630 27/10/2017 Geografie și Geologie ICHIM Pavel 3/4/1985 asist.univ.dr. determinat,
20.02.2017-19.02.2020
eligibil
10 17631 27/10/2017 DCI – Domeniul Științe ASĂNDULESEI Andrei 17/11/1983 CS III dr. nedeterminat eligibil
11 17643 27/10/2017 Litere MOISUC Ilie 6/7/1983 lect.univ.dr. nedeterminat eligibil
12 17641 27/10/2017 Psihologie și Științe ale Educației BOSTAN Cristina-Maria 7/8/1988 cadru didactic asociat, dr. neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiară a unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
13 17647 27/10/2017 DCI- Domeniul Socio – Uman VODA Ana Iolanda 23/11/1983 CS III dr. nedeterminat eligibil
14 17638 27/10/2017 Istorie CEOBANU Adrian-Bogdan 24/04/1985 lect.univ.dr. nedeterminat eligibil
15 17664 27/10/2017 DCI – Domeniul Socio – Uman MIHAI Constantin-Ionuț 15/02/1983 ACS dr. determinat,
01.09.2015-31.08.2018
neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
16 17704 27/10/2017 Geografie și Geologie NICULIȚĂ Mihai 26/08/1984 lect.univ.dr. nedeterminat eligibil
17 17694 27/10/2017 Istorie PREUTU Cristina 17/04/1986 lect.univ.dr. nedeterminat eligibil
18 17711 27/10/2017 Drept – Centrul de Studii Europene IBĂNESCU Bogdan Constantin 11/9/1985 CS dr.

determinat,

13.07.2015-12.07.2018

neeligibil Nu este îndeplinită condiția de beneficiar al unui <contract de munca valid pe o perioadă de minim 3 ani>
19 17710 27/10/2017 Drept – Centrul de Studii Europene SIMIONOV Loredana Maria 6/1/1984 CS III dr. nedeterminat eligibil
20 17712 27/10/2017 DCI – Domeniul Socio – Uman MIRONESCU Andreea 24/05/1984 CS dr. nedeterminat eligibil

Lista propunerilor de proiecte depuse

Lista propunerilor de proiecte

Nr.crt. Nr.UAIC Data
depunerii
Facultatea/
Departamentul
Nume și prenume Grad stiintific
1 16474 11/10/2017 Biologie STRUNGARU Ștefan-Adrian ACS dr.
2 17340 23/10/2017 DCI-Domeniul Științe MIHU-PINTILIE Alin ACS dr.
3 17341 23/10/2017 Statiunea Biologică Marină Agigea BALTAG Emanuel Ștefan CS III  dr.
4 17495 25/10/2017 Geografie și Geologie MIHAI Florin-Constantin ACS dr.
5 17458 25/10/2017 Matematica GHIBA Ionel-Dumitrel asist.univ. dr.
6 17560 26/10/2017 Informatică ARUSOAIE Andrei lect.dr.
7 17569 26/10/2017 DCI- Domeniul Socio-Uman RUSU Valentina Diana CS III dr.
8 17628 27/10/2017 Chimie ION Laura ACS dr.
9 17630 27/10/2017 Geografie și Geologie ICHIM Pavel asist.univ.dr.
10 17631 27/10/2017 DCI-Domeniul Științe ASĂNDULESEI Andrei CS III dr.
11 17643 27/10/2017 Litere MOISUC Ilie lect.univ.dr.
12 17641 27/10/2017 Psihologie BOSTAN Cristina-Maria cadru didactic asociat, dr.
13 17647 27/10/2017 DCI- Domeniul Socio-Uman VODA Ana Iolanda CS III dr.
14 17638 27/10/2017 Istorie CEOBANU Adrian-Bogdan lect.dr.
15 17664 27/10/2017 DCI- Domeniul Socio-Uman MIHAI Constantin-Ionuț ACS dr.
16 17704 27/10/2017 Geografie și Geologie NICULIȚĂ Mihai lect.dr.
17 17694 27/10/2017 Istorie PREUTU Cristina lect.dr.
18 17711 27/10/2017 Drept-Centrul de Studii Europene IBĂNESCU Bogdan Constantin CS dr.
19 17710 27/10/2017 Drept-Centrul de Studii Europene SIMIONOV Loredana Maria CS III dr.
20 17712 27/10/2017 DCI- Domeniul Socio-Uman MIRONESCU Andreea CS dr.

Publicat: 30.10.2017

Tinerii cercetători ai Universității „Alexandru Ioan Cuza” se pot înscrie, începând de azi, 9 octombrie, la competiția internă pentru acordarea de granturi tinerilor cercetători.

La competiția pentru acordarea granturilor pot participa tineri cercetători care, la momentul lansării competiției, au vârsta maximă de 35 de ani, dețin titlul științific de doctor și sunt beneficiarii unui contract de muncă valid pe o perioada de minim 3 (trei) ani, semnat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Candidații trebuie să aibă realizări științifice proprii importante, demonstrate prin publicații științifice recunoscute la nivel internațional.

Valoarea totală a unui grant va fi de maxim 40.000,00 lei pentru toate domeniile.

Dosarul de concurs pentru acordarea granturilor UAIC conține următoarele documente:

  • cererea de înscriere la concurs (conform Anexei 1 din metodologie);
  • CV-ul solicitantului, în format EUROPASS;
  • propunerea de proiect  (conform Anexei 2 din metodologie);
  • declarația pe proprie răspundere a candidatului, cu privire la consecințele neîndeplinirii indicatorilor de performanță ai proiectului (conform Anexei 3 din metodologie).

Calendarul competiției 2017

ACTIVITATE Interval
1 Lansarea competiției 9 octombrie 2017
2 Depunerea propunerilor 9 – 27 octombrie 2017, inclusiv
3 Afișarea listelor de proiecte 30 octombrie 2017
4 Comunicarea rezultatelor privind eligibilitatea (cu aprobare BECA) 3 noiembrie 2017
5 Evaluarea propunerilor 6 – 17 noiembrie 2017
6 Comunicarea rezultatelor preliminare 20 noiembrie 2017
7 Primirea contestațiilor 20 – 21 noiembrie 2017
8 Evaluarea contestațiilor 22 – 24 noiembrie 2017
9

Publicarea rezultatelor finale

(cu aprobare BECA)

27 – 30  noiembrie 2017
10 Contractarea 1 – 22 decembrie 2017
11 Începerea activităților pe proiect 1 ianuarie 2018
Descarcăcați metodologia completă a concursului

Erata Metodologie