Un grup de cercetători ai Laboratorului de Biofizică Moleculară și Celulară din cadrul Facultății de Fizică (Institutul de Cercetări Interdisciplinare), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, au introdus, încă din anul 2019, o metodă de depistare timpurie a infecțiilor produse de agenții patogeni, bacterieni sau virali, bazată pe detecția rapidă a unor fragmente scurte de acizi nucleici.  Această metodă ar putea sta la baza realizării unor dispozitive portabile, mai ieftine si mai usor de utilizat decit cele curente (e.g., RT-PCR), utile în detecția în unități mobile a fragmentelor de acizi nucleici, care ar putea fi foarte utilizate în diferite situații sociale, inclusiv în cea generată de COVID-19.

„În acest demers s-au combinat două tehnologii moderne, și anume detecția și investigarea individuală a moleculelor cu ajutorul nanoporilor proteici precum și hibridizarea mai eficientă oferită de o specie particulară de polinucleotide, denumite ‘peptide nucleic acids -PNA’. Rezultatele obținute, validate în comunitatea științifică, demonstrează nu doar posibilitatea detecției unor concentrații nano-molare de acizi nucleici scurți (10-15 secvențe nucleotidice), în timp real (deziderat aproape imposibil pentru tehnologiile curente), dar și posibilitatea evidențierii imediate și tot în timp real a unor eventuale mutații în respectivele secvențe nucleotidice.”– Prof. univ. dr. Tudor LUCHIAN

Rezultatele științifice fundamentale obținute de conf. univ. dr. Loredana Mereuță, cercetător științific 2 dr. Alina Asandei, cercetător științific 3 dr. Irina Șchiopu și prof. univ. dr. Tudor Luchian au fost validate de comunitatea stiințifică internațională prin publicarea în reviste de impact ale American Chemical Society, după cum urmează:

  • Loredana Mereuță, Alina Asandei, Irina Șchiopu, Yoonkyung Park, Tudor Luchian, Nanopore-Assisted, Sequence-Specific Detection and Single-Molecule Hybridization Analysis of Short, Single-Stranded DNAs, Analytical Chemistry, 2019, 91, 13, 8630-8637;
  • Alina Asandei, Loredana Mereuță, Jonggwan Park, Chang Ho Seo, Yoonkyung Park, Tudor Luchian, Non-Functionalized PNAs as Beacons for Nucleic Acids Detection in a Nanopore System, ACS Sensors, 2019, 4, 6, 1502-1507;
  • Tudor Luchian, Yoonkyung Park, Alina Asandei, Irina Șchiopu, Loredana Mereuță, Aurelia Apetrei, Nanoscale Probing of Informational Polymers with Nanopores. Applications to Amyloidogenic Fragments, Peptides and DNA-PNA Hybrids, Accounts of Chemical Research, 2019, 52 (1), pp 267–276.