Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România, în colaborare cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Facultatea de Litere, cu Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, organizează, în zilele de 9 şi 10 iulie a.c., la Iaşi, colocviul său anual care la această ediţie îşi propune să discute tema Literatura şi politicul.

Tema principală are în vedere mai multe subteme: Literatură, ideologie, politică; Reprezentările politicului în literatură; Puterea şi literatura: ce putere (mai) are literatura in raport cu puterea politică?

O secţiune specială va fi dedicată împlinirii a 150 de ani de la înfiinţarea Universităţii din Iaşi sub titlul Tradiţia istoriei literare la Universitatea din Iaşi: 1860-2010.

Înfiinţată în octombrie 1997, Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată a organizat anual colocvii în diferite centre universitare, colocvii care s-au bucurat de participarea celor mai importante personalităţi din domeniul comparatisticii, teoriei şi criticii literare din România. Între 1997-2009, funcţia de Preşedinte al ALGCR a fost deţinută de prof.univ.dr. Paul Cornea. Din 2009, Preşedintele ALGCR este prof.univ.dr. Mircea Anghelescu. Componenţa Consiliului de conducere ALGCR, lista membrilor, precum şi cele mai importante lucrări publicate de aceştia pot fi consultate la http://romanian-comparatists.com/index.php/pages/Home/.

Colocviul de anul acesta al ALGCR se va bucura de prezenţa a peste 60 de participanţi, dintre care personalităţi precum Paul Cornea, Mircea Anghelescu, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Elvira Sorohan, Lăcrămioara Petrescu, Andrei Bodiu, Dumitru Chioaru, Caius Dobrescu, Carmen Muşat, Sanda Cordoş, Mircea A. Diaconu, Paul Cernat.