logo3MT

 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași va organiza începând cu anul universitar 2015-2016 propria sa versiune a celebrei Competiții 3MT – THREE MINUTE THESIS, inițiată în 2008 de University of Queensland (Australia) și care se desfăşoară în prezent în peste 170 de universităţi din lume, din 18 tări de pe toate continentele. Entuziasmul cu care a fost primită competiţia 3MT şi adoptarea acesteia de către numeroase instituții de învățământ superior a transformat-o într-o competiţie internaţională.

 

UAIC este prima universitate din România înscrisă în competiția 3MT, concurs care reprezintă un exerciţiu de cultivare a abilităţilor academice, de prezentare, cercetare şi comunicare ale doctoranzilor, oferindu-le ocazia de a-şi expune rezultatele originale obținute pe parcursul studiilor doctorale, în trei minute, într-un mod eficient şi într-un limbaj accesibil publicului ne-specialist în domeniul lor de cercetare.

Concursul se va desfășura în două etape:

– o etapă la nivelul fiecărei Școli Doctorale, până pe data de 12 noiembrie 2015

– o etapă finală la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, pe 20 noiembrie 2015, la care vor participa câștigătorii din fiecare Școală Doctorală.

Premiile oferite câștigătorilor de la etapa finală vor avea o totală de 8.500 de lei, din care 5500 lei din partea UAIC pentru participări la conferinte internationale și 3000 lei din partea BRD-Groupe Société Générale S.A., sucursala Iași după cum urmează:

  • Locul I – grant din partea UAIC în valoare de 3000 RON, pentru a participa la o conferință internațională* și 1500 lei din partea BRD -Groupe Société Générale S.A.
  • Locul II – grant din partea UAIC în valoare de 1500 RON, pentru a participa la o conferință internațională* și 1000 lei din partea BRD -Groupe Société Générale S.A.
  • Premiul de popularitate – grant din partea UAIC în valoare de 1000 RON, pentru a participa la o conferință internațională* și 500 lei din partea BRD -Groupe Société Générale S.A.

*participarea la conferința internațională poate fi efectuată în maximum 3 luni de la data susținerii publice a tezei

 

Candidații vor trebui să cucerească juriul în doar trei minute doar pe baza talentului de povestitor, folosind o prezentare PowerPoint fără artificii, fără muzică și fără vreo recuzită specială. În punctarea prezentărilor se vor lua în considerare, printre altele: capacitatea de a transmite entuziasmul pentru tema sa de cercetare, dacă limbajul folosit a fost unul pe înțelesul tuturor, dacă prezentarea a stârnit interesul, iar competitorul a avut o prestanță bună pe scenă și – desigur – corectitudinea prezentării informației științifice.

 

Sunt eligibili pentru participarea la toate etapele competiției 3MT doctoranzii care au depus teza la Rectorat, după susținerea în fața comisiei de îndrumare. Doctoranzii care au primit confirmarea titlului de doctor, prin ordin de ministru, înaintea desfășurarii finalelor la nivelul școlilor doctorale, nu sunt eligibili.

Descărcați pachetul de informații suplimentare.

Detalii privind prima etapă a concursului vor fi disponibile la fiecare Școală Doctorală, după data de 1 septembrie.