Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi va acorda 25 de granturi anuale, fiecare cu valoarea de 20.000 de lei, pe baza unei competiţii interne.

La competiție pot participa tineri cercetători, cu vârsta maximă de 35 de ani, care lucrează în Universitate și fac parte din una dintre categoriile:
  • personal cu normă didactică
  • cercetător post-doctoral
  • cercetător științific angajat ca membru în echipa altor granturi de cercetare aflate în derulare, cu finanțare din afara UAIC.
Candidații trebuie să aibă realizări științifice proprii importante, demonstrate prin publicații științifice recunoscute la nivel internațional, cu afilierea UAIC.
Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 23.10.2014
Comunicarea rezultatelor preliminare: 14.11.2014
Metodologia de concurs poate fi consulatată la secretariatele facultăţilor.
Persoană de contact: Elena Radu, eradu@uaic.ro, 201024